Notícies

La Mesa tramita un nou decret llei del Govern i obre el termini perquè els grups presentin candidats a magistrats del Tribunal Constitucional

Dimarts, 13 de setembre de 2022. Palau del Parlament

La Mesa tramita un nou decret llei del Govern i obre el termini perquè els grups presentin candidats a magistrats del Tribunal Constitucional

Parlament de Catalunya. 2022

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

La Mesa ha admès avui a tràmit el Decret llei 11/2022, del 30 d'agost, d'autorització d'atribucions extraordinàries de recursos per fer front a l'increment de les despeses directes d'explotació dels sistemes públics de sanejament en alta durant els exercicis 2022 i 2023, que el Ple haurà de validar o derogar en una propera sessió, no més tard del 17 d'octubre.

En la reunió d'aquest matí la Mesa també ha obert un termini de quinze dies perquè els grups parlamentaris presentin candidats a membres del Tribunal Constitucional (TC), en el marc del procediment endegat pel Senat per elegir un nou magistrat per cobrir la vacant, per renúncia, d'Alfredo Montoya, elegit per la cambra alta.

Correspon al Senat elegir entre els candidats que els parlaments de les comunitats autònomes proposen quatre dels dotze magistrats que conformen el TC. En aquest cas, tal com comunica el president de la cambra alta en l'escrit corresponent, el termini perquè cada parlament autonòmic presenti com a màxim un candidat acaba l'11 d'octubre. Ara la Junta de Portaveus decidirà, un cop acabi el termini perquè els grups presentin propostes, si el candidat serà elegit pel Ple o per la Comissió d'Afers Institucionals.

D'altra banda, la Mesa ha acordat no admetre a tràmit la proposta d'iniciativa legislativa popular (ILP) d'una proposició de llei sobre l'aixecament de la suspensió de la declaració d'independència de la república catalana. L'acord s'ha pres després que s'hagi produït un triple empat de dos vots a favor, dos en contra i dues abstencions. Tal com estableix l'article 102 del Reglament, després del primer empat la votació s'ha repetit dues vegades, i en persistir l'empat la iniciativa no ha estat admesa. En l'informe preceptiu no vinculant que elaboren prèviament a l'admissió a tràmit de les ILP, els serveis jurídics de la cambra havien conclòs que la iniciativa no s'ajustava al que estableix la Llei 1/2006, de la ILP, ja que el contingut no s'emmarcava en l'àmbit competencial de la Generalitat.

Entre altres punts, el màxim òrgan rector de la cambra també ha admès a tràmit les propostes de resolució presentades pels grups aquesta darrera setmana i l'Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre el Compte general de les corporacions locals corresponent a l'exercici del 2020.