Notícies

El Parlament arrenca el nou curs polític amb més de cinquanta iniciatives legislatives en tràmit

La Mesa es reunirà dimarts, i el primer ple serà el del debat de política general, el 27 i el 30 de setembre

Divendres, 2 de setembre de 2022. Palau del Parlament

Vista general del darrer ple, el 20 i el 21 de juliol, durant la sessió de control al president de la Generalitat

Parlament de Catalunya (Ramon Boadella). 2022

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Parlament ha iniciat el quart període de sessions, que acabarà el 31 de desembre, amb cinquanta-una iniciatives legislatives en tràmit, entre les quals cinc projectes de llei, trenta-vuit proposicions de llei i vuit iniciatives legislatives populars (ILP). La Mesa farà dimarts la primera reunió ordinària d'aquest període, i en els propers dies es reprendran també les reunions de les ponències i les comissions. El primer ple del nou curs, amb el debat de política general, es farà el 27 i el 30 setembre.

El quart període de sessions de la legislatura va començar el 16 d'agost, però l'activitat ordinària de la cambra i les tramitacions no es reprenen fins l'1 de setembre. Ahir, la Mesa i la Junta de Portaveus van fer una primera reunió per tractar únicament de la petició de reconsideració presentada per JxCat sobre l'acord de suspensió dels drets i deures de Laura Borràs. La Mesa, un cop escoltada la Junta de Portaveus, no va admetre a tràmit la petició, ja que va concloure que la suspensió és una funció seva no subjecta a reconsideració. D'aquesta manera, la vicepresidenta primera, Alba Vergés, continua assumint les atribucions de la presidència.

Projectes de llei
Els cinc projectes de llei en tràmit a la cambra són: el de la ciència de Catalunya; el de mesures organitzatives en l'àmbit de l'atenció sociosanitària, validat inicialment com a decret llei i que es tramita com a projecte de llei; el de foment de l'associacionisme; el de la composició del Consell d'Educació de Catalunya, i el del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028. Tots cinc han superat ja els respectius debats de totalitat i es troben en diferents fases de tramitació en ponència i comissió.

Proposicions de llei
El Parlament tramita també trenta-vuit proposicions de llei dels grups parlamentaris, de les quals deu ja han superat el debat de totalitat i continuen els tràmits en ponència i comissió. Aquestes deu proposicions de llei són: la d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (CUP); la de modificació de la llei de la renda garantida de ciutadania (ECP); la de la memòria democràtica de Catalunya (PSC-Units); la de creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP); la de modificació de la llei de prevenció i control ambiental de les activitats, per la regulació de l'activitat de cuina industrial vinculada a la venda a distància de plats preparats (PSC-Units); la de la internalització del transport sanitari (CUP); la de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (ECP); la de modificació de la llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (CUP); la de modificació de l'article 47 de la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills, presentada pel PSC-Units però que es tramita amb un text alternatiu d'ERC i JxCat aprovat en el debat de totalitat, i la de mesures transitòries i urgents per fer front i erradicar el sensellarisme (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC).

De les trenta-vuit proposicions, quatre són propostes per presentar iniciatives al Congrés dels Diputats, una de les quals, la de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc d'exclusió financera i de garantia de l'accés als serveis bancaris (ERC, JxCat, CUP i ECP), ja s'ha enviat a la Mesa del Congrés després que el Ple l'aprovés al final de juny i al juliol en designés els diputats que l'hauran de defensar en el debat de presa de consideració a la cambra espanyola.

D'altra banda, el Parlament té en tràmit vuit proposicions provinents d'ILP, quatre de les quals ja van superar els debats de totalitat en legislatures anteriors un cop assolides i validades les cinquanta mil signatures necessàries per iniciar la tramitació pròpiament parlamentària. Aquestes quatre ILP són la de mesures urgents per a l'habitatge, la de la llei electoral de Catalunya, la de modificació de la llei de finances públiques de Catalunya i la de la llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya, que es tramita conjuntament amb una proposició de llei de JxCat, ERC i el PSC-Units.

Una altra ILP, la de declaració del Mercat del Ocells de la Rambla de Barcelona com a patrimoni cultural i immaterial de Catalunya, és en la fase de recollida de signatures.

La resta d'ILP, que tenen per objecte modificar la llei de protecció dels animals, crear un cos d'ambientòlegs i cessar el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i tancar tots els canals de Televisió de Catalunya, estan pendents de tràmits previs per part dels promotors per iniciar la recollida de signatures.

A diferència de la resta d'iniciatives legislatives, les ILP no decauen al final de la legislatura.

Represa de les sessions i debat de política general
Dimarts a les deu del matí la Mesa farà la primera reunió ordinària d'aquest període de sessions, en què tramitarà les darreres iniciatives presentades.

D'altra banda, per a divendres de la setmana que ve ja ha estat convocada la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial, amb una nova sessió de compareixences.

El primer ple del nou curs parlamentari serà el del debat de política general, que començarà el dimarts 27 de setembre amb la intervenció inicial del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i les posteriors dels líders dels grups. La sessió se suspendrà durant dos dies i es reprendrà el divendres 30 de setembre, dia que la cambra debatrà i votarà les propostes de resolució que presentin els grups.

A banda del debat de política general, durant el quart període de sessions hi ha previstos sis plens més distribuïts entre l'octubre i el desembre.