Notícies

El Parlament tanca el primer període de sessions amb vint-i-sis iniciatives legislatives en tràmit

Dilluns, 2 d'agost de 2021. Palau del Parlament

Un moment de la sessió constituva d'aquesta legislatura

Parlament de Catalunya (Pool ACN - Job Vermeulen). 2021

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Parlament tanca el primer període de sessions d'aquesta legislatura amb vint-i-sis iniciatives legislatives en tràmit, de les quals una és un projecte de llei que prové d'un decret llei, vint són proposicions de llei dels grups parlamentaris i cinc són fruit d'iniciatives legislatives populars (ILP).

El Parlament sorgit de les eleccions del 14 de febrer, el més paritari de la història, es va constituir el 12 de març, i va elegir Laura Borràs presidenta i també la resta de membres de la Mesa, alguns dels quals han estat posteriorment substituïts. La sessió constitutiva es va fer per primer cop a l'auditori del Palau del Parlament, i no al saló de sessions, a fi de compatibilitzar la presència de tots els diputats en un mateix espai amb les mesures sanitàries establertes a causa de la Covid-19.

L'auditori va acollir també el primer debat d'investidura de Pere Aragonès com a candidat a la presidència de la Generalitat, els dies 26 i 30 de març, en què no va ser elegit, ni en primera ni en segona votació. Aragonès va ser finalment investit el 21 de maig, amb els 74 vots a favor d'ERC, JxCat i la CUP i en una sessió que es va fer a l'hemicicle seguint les mesures sanitàries, amb els diputats ocupant no només l'espai dels escons, sinó també les zones destinades habitualment al públic i als convidats, a fi de mantenir la distància de seguretat.

El Ple ha fet en aquest període onze sessions, que, llevat de la constitutiva i les d'investidura, s'han fet majoritàriament amb format reduït a causa de la pandèmia, amb una part dels diputats dins l'hemicicle i la resta votant per delegació.

Control al Govern
El nou Govern encapçalat per Aragonès s'ha sotmès a quatre sessions de control, en què el president ha respost trenta-dues preguntes dels grups, i els consellers, cinquanta-quatre. El president també ha comparegut davant el Ple a petició pròpia per debatre la desjudicialització del conflicte polític entre Catalunya i Espanya, a més de fer-ho, com és preceptiu, per informar de la composició de l'executiu. Abans de la investidura d'Aragonès, el Ple també va fer, per primera vegada, sessions de control al Govern en funcions, i Aragonès també va fer com a vicepresident en funcions en substitució del president una compareixença sobre la situació econòmica, sanitària i social a petició de diversos grups.

El vicepresident, Jordi Puigneró, i els consellers, a més de comparèixer davant les respectives comissions parlamentàries per informar dels objectius dels seus departaments, també han respost trenta-tres interpel·lacions formulades al Ple pels diputats, les quals van donar lloc a la presentació de vint-i-dues mocions.

Comissions
Les comissions han fet seixanta reunions des de l'inici de la legislatura. Fins ara s'han constituït sis comissions creades per llei o per reglament i les quinze legislatives, que es van constituir l'11 de juny després que el Ple n'aprovés la creació un cop investit el president de la Generalitat, com és preceptiu.

A més de les comissions que ja estan en marxa, el Ple també ha acordat crear-ne sis més, que es constituiran el proper període de sessions: quatre d'estudi, sobre el racisme institucional i estructural, sobre la salut mental i les addiccions, sobre la protecció del delta de l'Ebre i sobre el model policial, i dues de seguiment, de les polítiques de joventut i de la infància.

D'altra banda, La Mesa s'ha reunit vint-i-sis cops, la Junta de Portaveus, catorze, i la Mesa Ampliada, cinc.

Decrets llei i projecte de llei
En aquest primer període de sessions, el Ple ha debatut i validat vuit decrets llei promulgats pel Govern, quatre dels quals van ser validats al darrer ple de juliol: sobre el Fons complementari de riscos de la Generalitat, l'ordenament del joc de loteria, la densitat ramadera i les retribucions dels treballadors públics.

Precisament, el projecte de llei que està en tràmit prové del decret llei sobre el fons complementari de riscos, atès que el ple, després de validar-lo, va acordar que es tramités com a projecte de llei. Durant la tramitació, i fins que el projecte de llei no s'aprova definitivament, el decret continua estant en vigor.

Proposicions de llei
En el tancament del primer període de sessions, la cambra té en tràmit dinou proposicions de llei presentades pels grups, dues de les quals ja han superat el debat de totalitat al Ple, de manera que continuaran ara la tramitació en comissió i ponència abans de tornar al Ple perquè les aprovi definitivament. Són la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (ERC, JxCat, CUP i ECP) i la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (CUP).

Així mateix, hi ha en tràmit una proposta per presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per garantir el retorn social del rescat bancari (ERC).

Iniciatives legislatives populars
La cambra també té en tràmit cinc proposicions de llei fruit d'ILP presentades en legislatures anteriors i que, després d'assolir les cinquanta mil signatures de suport necessàries, ja havien superat el debat de totalitat. Són la Proposició de llei electoral de Catalunya, la de mesures urgents per a l'habitatge (vuitena legislatura), la de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 (desena legislatura), la de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya, i la de l'esport i l'activitat física de Catalunya, que es tramita juntament amb una proposició de JxCat, ERC i el PSC-Units (dotzena legislatura).

Una altra ILP, la de la Proposició de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de paratges naturals d'interès nacional i de reserves naturals integrals, és en la fase de recollida de signatures.

A diferència de la resta d'iniciatives legislatives, les ILP no decauen amb el finiment de legislatura.

Designacions
El 13 de maig, el Ple va designar els vuit senadors que representen la Generalitat al Senat.

D'altra banda, el Parlament té pendent la renovació d'un centenar de càrrecs per finiment de mandat, entre els quals el síndic de greuges, els set síndics de comptes, cinc membres del Consell de Garanties Estatutàries i tots els membres, inclosos els presidents, del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Mocions i resolucions
El Ple ha aprovat aquest període de sessions divuit mocions fruit d'interpel·lacions al Govern, i el Parlament ha aprovat també, en ple o en comissió, una setantena de resolucions. A més, hi ha més de dues-centes propostes de resolució presentades pels grups pendents de debat i votació.

Catorzena legislatura
Entre les resolucions aprovades pel Ple, n'hi ha una, del 2 de juny, en què la cambra va acordar que la legislatura iniciada el 6 de desembre de 1932 sigui considerada la primera i que, en conseqüència, l'actual passi a ser la catorzena legislatura, en lloc de tretzena.

El segon període de sessions de la legislatura començarà el 16 d'agost, tal com estableix el Reglament, tot i que l'activitat ordinària és previst que comenci a partir de l'1 de setembre. D'acord amb el calendari acordat per la Mesa i la Junta de Portaveus, el primer ple serà els dies 28, 29 i 30 de setembre per fer el debat de política general, el primer d'Aragonès com a president de la Generalitat.

El president Aragonès també haurà de comparèixer davant el ple el proper període de sessions per informar sobre la gestió i l'evolució de la cinquena onada de la Covid-19, després que així ho aprovés el ple per unanimitat, a petició del grup d'ECP, el passat 29 de juliol.