Notícies

El Ple valida quatre decrets llei, entre els quals el de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat i el de l'increment salarial del personal del sector públic

Dijous, 29 de juliol de 2021. Palau del Parlament

Una imatge del Ple votant aquest matí

Parlament de Catalunya. 2021

Vegeu la galeria d'imatges (28 imatge/s)

El Parlament, en l'últim ple de l'actual període de sessions, ha validat els darrers quatre decrets llei promulgats pel Govern, entre els quals el de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat, que ara es tramitarà com a projecte de llei, i el de l'increment retributiu i la recuperació parcial de la paga extraordinària de l'any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat.

La cambra també ha validat els decrets d'ordenació del joc de loteria reservat a la Generalitat i de limitació de la densitat ramadera.

Així mateix, ha aprovat per unanimitat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, comparegui davant el Ple per informar sobre la gestió i l'evolució de la cinquena onada de la Covid-19.

El ple ha començat al matí amb el debat d'aquesta sol·licitud de compareixença i el de validació de tres dels decrets llei, i al migdia la sessió s'ha suspès sense hora de represa a l'espera que el Consell de Garanties Estatutàries emetés el dictamen relatiu al Decret llei 15/2021, que crea el fons complementari. El dictamen, que no és vinculant, l'havien demanat el PSC-Units i, conjuntament, Cs i el PPC, i el termini per emetre'l acabava avui mateix.

Finalment, a les set del vespre la sessió s'ha pogut reprendre amb el debat de validació del decret un cop el Parlament ha rebut el dictamen, que conclou per unanimitat que el text s'ajusta a la Constitució espanyola i l'Estatut, a més de fer recomanacions per "millorar la qualitat normativa del decret" i "esvair de manera expressa determinats dubtes que suscita el redactat actual" d'alguns punts.

El decret ha estat validat per 74 vots a favor (ERC, JxCat i CUP), 19 en contra (Vox, Cs i PPC) i 41 abstencions (PSC-Units i ECP), i a petició dels grups es tramitarà ara com a projecte de llei. Tots, excepte Cs, que s'ha abstingut, han donat suport perquè el text iniciï ara la tramitació legislativa ordinària en comissió.

El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha presentat el decret, que crea el fons per fer front a les obligacions legals que corresponen a la Generalitat en casos de riscos no coberts per les pòlisses d'assegurances de responsabilitat civil, patrimonial i comptable subscrites per sinistres que puguin afectar ens i organismes del sector públic, alts càrrecs i membres del Govern per actuacions fetes en l'exercici del seu càrrec. El fons té una dotació mínima inicial de 10 milions d'euros, i mentre no es constitueixi l'entitat gestora l'Institut Català de Finances cobrirà els riscos.

En el debat hi han intervingut Alícia Romero (PSC-Units), Marta Vilalta (ERC), Elsa Artadi (JxCat), Joan Garriga (Vox), Eulàlia Reguant (CUP), Susanna Segovia (ECP), Carlos Carrizosa (Cs) i Alejandro Fernández (PPC).

Declaració de la presidenta
Al matí, la presidenta, Laura Borràs, ha obert la sessió referint-se als incendis d'aquests últims dies i fent una crida a "la prudència i a la responsabilitat col·lectiva" en un moment en què el país ha assolit "el pitjor registre dels darrers quinze anys", amb 2.640 hectàrees de bosc i conreus cremades en quaranta dies. Borràs ha traslladat el seu "agraïment a tots els professionals, serveis d'emergència, voluntaris i pagesos i a tots els qui han lluitat contra les flames i el foc i fan front ara als efectes col·laterals d'aquests incendis".

La presidenta també ha fet esment de la declaració aprovada en la reunió de la Junta de Portaveus d'ahir de suport als membres de la Mesa de la dotzena legislatura citats a declarar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per desobediència. Borràs ha mostrat el seu "suport al president Roger Torrent, al vicepresident Josep Costa i als secretaris Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado davant d'aquesta causa política".

A l'últim, en compliment de la moció sobre les operacions de rescat a la Mediterrània, ha comunicat al Ple que aquest any 1.288 persones han perdut la vida intentant arribar per via marítima a Europa.

Compareixença del president
A continuació, el Ple ha debatut la sol·licitud de compareixença, presentada per ECP, perquè el president de la Generalitat, Pere Aragonès, comparegui davant el Ple per informar de l'evolució de la cinquena onada de la pandèmia. Tots els grups han donat suport a la sol·licitud, i el president té ara un mes hàbil per comparèixer.

David Cid (ECP) ha exposat els motius pels quals el seu grup va presentar la sol·licitud, i en el debat hi han intervingut també Assumpta Escarp (PSC-Units), Meritxell Serret (ERC), Mònica Sales (JxCat), Antonio Gallego (Vox), Montserrat Vinyets (CUP), Anna Grau (Cs) i Lorena Roldán (PPC).

Decret llei sobre la loteria de la Generalitat
El Ple ha debatut després el decret llei d'ordenament del joc de loteria reservat a la Generalitat, que ha validat per 65 vots a favor (ERC i JxCat), 37 en contra (Vox, CUP, ECP, Cs i PPC) i 32 abstencions (PSC-Units).

El conseller Giró ha presentat el decret, que respon al fet que al juny el Govern va aprovar la transformació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes en una societat anònima unipersonal i va constituir la societat Loteries de Catalunya, SAU.

El text regula l'organització i la gestió del joc, el règim jurídic i el capital social de Loteries de Catalunya i la gestió dels ingressos derivats de la comercialització de la loteria, i crea el Fons de Loteries per a la Prosperitat i la Cohesió Social, que es destinarà al finançament d'inversions, programes i actuacions que promoguin aquests valors. Així mateix, regula com es farà la comercialització i distribució d'aquestes loteries, que serà per mitjà de contractes mercantils, i no pas per autorització administrativa com fins ara.

En el debat hi han intervingut Jordi Riba (PSC-Units), Josep Lluís Salvadó (ERC), Jordi Munell (JxCat), Andrés Bello (Vox), Eulàlia Reguant (CUP), Joan Carles Gallego (ECP), Ignacio Martín (Cs) i Eva Parera (PPC).

Decret llei de limitació de la densitat ramadera
La cambra ha validat també el decret llei de mesures extraordinàries de limitació de la densitat ramadera, per 82 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP), 11 en contra (Vox) i 41 abstencions (PSC-Units, Cs i PPC).

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha presentat el decret, que té per objecte establir mesures extraordinàries de limitació de la densitat ramadera a fi de reduir i prevenir la contaminació per nitrats d'origen agrari a les zones considerades vulnerables, amb relació a la contaminació dels aqüífers per nitrats i amb un índex de càrrega ramadera superior a 1,2.

Les mesures del decret tindran una validesa de quatre anys i limitaran el creixement de les granges a les zones amb més concentració de bestiar prohibint la instal·lació de noves explotacions o l'ampliació de la capacitat de les ja existents en una seixantena de municipis.

En el debat hi han intervingut Rosa Maria Ibarra (PSC-Units), Alba Camps (ERC), Salvador Vergés (JxCat), Antonio Ramón López (Vox), Pau Juvillà (CUP), Lucas Silvano Ferro (ECP), Joan García (Cs) i Lorena Roldán (PPC).

Decret sobre retribucions del personal del sector públic
A l'últim, el Ple ha validat, per 112 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP, Cs) i 23 abstencions (Vox, CUP i PPC), el decret sobre l'increment retributiu per al 2021 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària del 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat.

La consellera de la Vicepresidència, Laura Vilagrà, ha presentat el text, que estableix un increment retributiu del 0,9% per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat no sotmès al règim laboral, increment que s'aplicarà a la nòmina del setembre amb efectes retroactius des del gener. El decret també estableix que el personal del sector públic, inclosos els membres del Govern, els alts càrrecs i el personal directiu, que va deixar de percebre una paga extraordinària el 2014 en recuperi, en un sol pagament i durant el darrer trimestre de l'any, el 55% de l'import.

En el debat hi han intervingut Cristòfol Gimeno (PSC-Units), Jordi Albert (ERC), Glòria Freixa (JxCat), María Elisa García (Vox), Maria Dolors Sabater (CUP), Joan Carles Gallego (ECP), Joan García (Cs) i Eva Parera (PPC).