Notícies

El ple d'aquesta setmana comença dimecres amb l'elecció de la nova vicepresidència primera de la Mesa

La cambra votarà també la creació de dues comissions d'estudi, sobre la salut mental i les addiccions i sobre la protecció del delta de l'Ebre

Dimarts, 15 de juny de 2021. Palau del Parlament

Una imatge del ple del 2 de juny

Parlament de Catalunya. 2021

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El ple d'aquesta setmana començarà demà, dimecres, a les nou del matí amb l'elecció d'una nova vicepresidència primera de la Mesa en substitució d'Anna Caula (ERC), nomenada secretària general de l'Esport. ERC ja ha fet públic que proposa Alba Vergés per a aquest càrrec.

A continuació, aproximadament a dos quarts de deu, començarà la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Durant la sessió la cambra farà també el debat i la votació de dues propostes per crear dues comissions d'estudi, una sobre la salut mental i les addiccions, impulsada pel PSC-Units, ERC, JxCat, la CUP, ECP, Cs i el PPC, i l'altra sobre la protecció del delta de l'Ebre, presentada per ERC.

L'ordre del dia inclou així mateix el debat i la votació de les vuit primeres mocions d'aquesta legislatura i la substanciació de nou interpel·lacions.

A l'inici del ple tots els diputats podran ser al saló de sessions ocupant els escons i els espais de les llotges, el públic i la premsa per votar la nova vicepresidència primera de la Mesa. L'elecció es farà pel sistema de paperetes, en què cada diputat ha d'escriure el nom d'un d'ells en una i dipositar-la a l'urna preparada amb aquesta finalitat. El diputat que obtingui més vots serà l'elegit per al càrrec i tot seguit ocuparà el seu lloc a la mesa.

Acabat aquest primer punt de l'ordre del dia, i a causa de les mesures sanitàries derivades de la Covid-19, la resta de la sessió es farà de nou amb el format reduït d'una setantena de diputats a l'hemicicle.

Sessió de control
La sessió de control al Govern començarà cap a dos quarts de deu, amb les preguntes als consellers primer i al president de la Generalitat després.

Aragonès respondrà les preguntes que li facin els caps de fila dels grups parlamentaris del PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC sobre l'actualitat política i el de Vox sobre les seves actuacions per continuar en el poder.

D'altra banda, els consellers respondran les preguntes dels grups sobre les actuacions previstes per a la memòria democràtica, el traspàs de competències en matèria d'habitatge al Departament de Drets Socials i l'aprofitament de recursos addicionals en un escenari de pròrroga pressupostària (JxCat); la permissivitat en les concentracions no autoritzades a l'avinguda de la Meridiana de Barcelona (PPC); el respecte a les conviccions d'alumnes, pares i docents en el sistema educatiu (Cs); la planificació del curs escolar 2021-2022, la situació de la indústria i els conflictes laborals que se'n deriven, i les mesures de protecció dels professionals sanitaris (PSC-Units); les mesures per posar fi a les llistes d'espera de la dependència (Vox); la represa i la reconstrucció de l'activitat cultural, les relacions amb Aran, i les polítiques per minimitzar la producció de residus i impulsar l'economia circular (ERC); les previsions per encarar el curs 2021-2022 (ECP), i el servei del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (CUP).

Compliment del pressupost del Parlament
Acabada la sessió de control, el diputat interventor, Òscar Ordeig, presentarà els dos informes semestrals sobre el compliment del pressupost de despeses del Parlament corresponents al 2020.

El Ple haurà de votar si aprova o rebutja els informes, corresponents al compliment del pressupost de despeses en data 31 de juliol un i 31 de desembre l'altre.

Salut mental i addiccions
La sessió continuarà amb el debat i la votació d'una proposta de resolució presentada conjuntament per tots els grups, excepte Vox, per crear una comissió d'estudi sobre la salut mental i les addiccions.

Segons la proposta, l'objectiu de la comissió seria garantir un model d'atenció de la salut mental i les addiccions públic i integrat que posés la persona en el centre de l'interès, amb un marcat caràcter preventiu, d'assistència, de rehabilitació, de benestar, d'enfocament comunitari i de proximitat, i que garantís la continuïtat assistencial.

El text estableix que la comissió estigui formada per un diputat de cada grup, que incorpori especialistes representants de les entitats que formen part del Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, que la durada dels seus treballs sigui de dos anys i que pugui redactar un informe final.

Protecció del delta de l'Ebre
A continuació, la cambra debatrà i votarà la proposta de resolució d'ERC de crear una comissió d'estudi sobre la protecció del delta de l'Ebre, que arriba a Ple amb tres esmenes, del PSC-Units, JxCat i ECP.

Segons la proposta, l'objectiu de la comissió seria estudiar i seguir les mesures de protecció del delta impulsades per les administracions competents i les entitats territorials i ambientals davant les amenaces de regressió, la subsidència, la minva del cabal del riu i les conseqüències del canvi climàtic.

El text estableix que la comissió, amb una durada vinculada a la de la legislatura, estigui integrada per un membre de cada grup, que hi assisteixin tècnics, especialistes i membres d'entitats i que pugui redactar un informe final.

Interpel·lacions
La sessió es reprendrà a la tarda amb la substanciació de les interpel·lacions dels grups al Govern, que continuarà dijous al matí. En aquest ple la cambra en farà nou, sobre el model i les prioritats en matèria d'infraestructures (ECP), les polítiques energètiques (CUP), la necessitat de reduir la despesa política supèrflua (Vox), el diàleg per Catalunya (PSC-Units), l'acció exterior (JxCat), la situació dels sectors econòmics (PSC-Units), les proves d'accés a la universitat (Cs), la societat del coneixement (JxCat) i les mesures previstes per fer front a l'increment dels delictes d'odi (ERC).

Mocions
A l'últim, dijous, entre el matí i la tarda, la cambra debatrà i votarà les primeres vuit mocions presentades pels grups aquesta legislatura, subsegüents a les interpel·lacions del ple anterior. Les mocions són sobre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Cs), les línies estratègiques del departament competent en matèria d'igualtat (ERC), la situació de l'educació infantil (PPC), les polítiques d'habitatge (CUP), la situació econòmica (PSC-Units), l'assoliment dels objectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic (PSC-Units), el dret a l'habitatge (ECP) i la fi de l'ocupació il·legal d'habitatges (Vox).