Notícies

El Ple farà demà la primera sessió de control al nou Govern i crearà les comissions legislatives

El president de la Generalitat compareixerà per informar de la composició de l'executiu

Dimarts, 1 de juny de 2021. Palau del Parlament

Una imatge del Ple durant el debat d'investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat

Parlament de Catalunya (Pool EFE - Alberto Estévez). 2021

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple farà demà, dimecres, a les deu la primera sessió de control al nou president de la Generalitat, Pere Aragonès, i als nous consellers. Més tard, el president compareixerà, tal com és preceptiu, per informar de l'estructura i la composició de l'executiu.

Durant la sessió, la cambra votarà la creació de les comissions legislatives d'aquesta legislatura, farà el debat i la votació per validar dos decrets llei amb mesures per fer front als efectes de la Covid i debatrà i votarà una proposta de resolució conjunta de JxCat, ERC, la CUP i ECP perquè la legislatura que va començar el 6 de juliol de 1932 sigui considerada com la primera. L'ordre del dia inclou a més les primeres interpel·lacions del grups al nou Govern.

El ple començarà amb la sessió de control al Govern, amb les preguntes als consellers primer i al president després. Aragonès respondrà les que li formulin els caps de fila dels grups del PSC-Units, ERC, JxCat, la CUP, ECP, Cs i el PPC sobre la situació política, i la de Vox sobre les mesures previstes per posar fi a la crisi social.

D'altra banda, els consellers respondran les preguntes dels grups sobre: l'orientació de les polítiques digitals i de territori, les polítiques de recerca, l'evolució de la pandèmia de Covid-19 (JxCat), els fonaments econòmics i fiscals i les finalitats de la futura gestió del conseller d'Economia i Hisenda (ECP), la reforma del model de seguretat pública (Vox), l'orientació de les polítiques de seguretat, les polítiques d'habitatge, l'estratègia prevista en matèria de turisme (PSC-Units), les prioritats polítiques del Departament de la Presidència, les línies estratègiques del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (ERC), els preparatius del curs escolar 2021-2022 (PPC), l'atenció primària de la salut (CUP) i el sistema educatiu (Cs).

Acabada la sessió de control, es comunicarà al Ple la composició de la Mesa de la Diputació Permanent d'aquesta legislatura i es donarà compte de les decisions adoptades i dels afers tractats en el període entre legislatures per part d'aquest òrgan. Així mateix, és previst que el Ple acordi una ampliació de l'ordre del dia per incloure-hi la votació de la proposta de la Mesa i la Junta de Portaveus de retirar la proposició de llei presentada al Congrés dels Diputats per reformar la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi, que s'havia d'anar a defensar al Congrés.

Compareixença del president de la Generalitat
Tot seguit, començarà la compareixença del president de la Generalitat per informar la cambra de l'estructura i la composició del nou executiu, que va prendre possessió dimecres. Després de la intervenció inicial del president, sense límit de temps, intervindran els grups per un temps màxim de deu minuts per posicionar-se, seguint l'ordre de major a menor representació, acabant, però, amb JxCat i ERC. El president els podrà respondre conjuntament o individualment, cosa que obrirà un nou torn de cinc minuts de rèplica per a les formacions parlamentàries.

És previst que la compareixença se substanciï entre el matí i la tarda.

Decrets
La sessió continuarà amb el debat dels dos decrets llei que la cambra haurà de convalidar, tots dos amb mesures per fer front a la pandèmia de la Covid-19.

El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, presentarà tots dos textos, que es debatran conjuntament i es votaran per separat al final del debat.

El Decret llei 11/2021, de mesures de caràcter pressupostari, tributari, administratiu i financer, s'estructura en dos capítols, cinc disposicions addicionals i dues de finals; estableix, entre altres mesures, que el 85% dels recursos obtinguts per sancions imposades pels ajuntament per incompliments de les mesures decretades durant l'estat d'alarma es destinin a actuacions de prevenció, seguiment i lluita contra la pandèmia; prorroga un any la rebaixa fiscal sobre el cànon de l'aigua per a establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta durada; bonifica la taxa que grava les màquines recreatives i d'atzar a fi d'ajustar la càrrega fiscal a la reducció de l'activitat del sector, i autoritza avançaments de crèdit pressupostari per agilitar l'execució dels projectes que es finançaran amb els fons europeus Pròxima Generació.

El Decret llei 12/2021, d'un sol article, ajorna fins a l'1 d'octubre l'entrada en vigor de les noves tarifes aplicables a les estades en establiments turístics aprovades per la Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Aquestes tarifes s'havien d'aplicar a partir de l'1 de juny, però el decret estableix, "davant la delicada situació econòmica del sector turístic", ajornar-ne "l'aplicació efectiva per després de la temporada d'estiu". És la tercera vegada que el Govern modifica el calendari d'aplicació d'aquesta mesura.

Catorzena legislatura
A continuació, el Ple farà el debat i la votació de la proposta de resolució conjunta de JxCat, ERC, la CUP i ECP sobre el canvi de denominació de legislatura, que manifesta la voluntat del Parlament que la legislatura que va començar el 6 de desembre de 1932 sigui considerada com la primera de la institució i que, per tant, l'actual passi a ser la catorzena.

El text, que es tramita pel procediment d'urgència extraordinària, arriba al debat amb dues esmenes de Cs.

Quinze comissions legislatives
La sessió de demà acabarà amb el debat i la votació de la proposta de creació de les comissions legislatives d'aquesta legislatura feta per la Mesa un cop escoltada la Junta de Portaveus. La proposta és que n'hi hagi quinze: Afers Institucionals; Polítiques Digitals i Territori; Empresa i Treball; Economia i Hisenda; Igualtat i Feminismes; Acció Exterior, Transparència i Cooperació; Educació; Recerca i Universitats; Acció Climàtica; Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural; Salut; Interior; Drets Socials; Cultura, i Justícia. La proposta requereix els vots favorables de la majoria absoluta per ser aprovada.

Interpel·lacions
Dijous al matí el ple es reprendrà amb la substanciació de les vuit primeres interpel·lacions dels grups al Govern aquesta legislatura, sobre les polítiques per garantir el dret a l'habitatge (ECP), la situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Cs), l'educació infantil (PPC), l'assoliment dels objectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic (PSC-Units), la política per posar fi a l'ocupació il·legal d'habitatges (Vox), la situació econòmica (PSC-Units), les línies estratègiques del departament competent en matèria d'igualtat (ERC) i les polítiques d'habitatge (CUP).

Un cop substanciades les interpel·lacions, els grups podran presentar les mocions subsegüents corresponents per impulsar l'acció del Govern, que es debatran i votaran a la propera sessió plenària.