Notícies

El Ple vota dijous la creació d'una comissió d'investigació sobre la gestió de les residències per a gent gran i quatre decrets llei relacionats amb la Covid-19

La cambra elegirà una nova senadora, i el president de la Generalitat compareixerà per explicar el canvi de conseller d'Acció Exterior

Dimarts, 19 de maig de 2020. Barcelona

Una imatge del ple del 24 d'abril

Parlament de Catalunya (Job Vermeulen). 2020

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple debatrà i votarà dijous una proposta de resolució, presentada per Cs, el PSC-Units, CatECP, la CUP i el PPC, per crear una comissió d'investigació sobre la gestió de les residències per a gent gran durant la crisi de la Covid-19. La cambra farà també els debats i les votacions per validar o derogar quatre decrets llei amb mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia.

El ple començarà a les nou del matí amb la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Quim Torra, que a més compareixerà per explicar la modificació en la composició del Govern després del nomenament de Bernat Solé com a conseller d'Acció Exterior. Durant la sessió la cambra també farà el debat i la votació de la liquidació del pressupost del Parlament corresponent al 2019. Al matí també es farà una sessió específica per elegir Assumpció Castellví nova senadora en representació de la Generalitat.

Com ja es va fer el 24 d'abril, el Ple es reunirà en format reduït, amb vint-i-un diputats a l'hemicicle. La resta seguiran la sessió pel Canal Parlament i podran votar per delegació o telemàticament.

Les votacions per a l'elecció de la senadora, la liquidació del pressupost i la del primer decret es faran al final de la reunió del Ple del matí, mentre que les votacions dels altres tres decrets i de la proposta per crear una comissió d'investigació sobre la gestió de les residències per a gent gran s'acumularan al final de la reunió de la tarda.

Sessió de control
La sessió començarà a les nou del matí amb les preguntes als consellers primer i al president de la Generalitat després.

Els consellers respondran preguntes sobre: la situació del sistema educatiu i de l'economia arran de la crisi de la Covid-19 (Cs); la situació del teixit productiu català; la reactivació econòmica i l'agenda verda com a factor clau; el paper de les polítiques digitals en la reactivació econòmica (JxCat); les polítiques actives d'ocupació; les mesures per fer front a les crisis econòmica i social causades per la pandèmia (ERC); la gestió sanitària de la Covid-19 (PSC-Units); les mesures per garantir la funció social de l'escola (CatECP); la finalització del curs escolar i l'inici del proper (CUP); les prioritats del Departamenr d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en la lluita contra la Covid-19, i la reconstrucció social i econòmica de Catalunya (PPC).

El president de la Generalitat respondrà les preguntes que li formulin els caps de fila dels grups i subgrups parlamentaris sobre l'actualitat política.

Liquidació del pressupost del Parlament del 2019
Després de la sessió de control, la cambra rebrà la comunicació dels canvis en les meses de diverses comissions i votarà el dictamen de la de l'Estatut dels Diputats sobre la situació de compatibilitat d'alguns diputats.

Tot seguit, el Ple debatrà i votarà l'informe de la Mesa Ampliada sobre la liquidació del pressupost del Parlament del 2019. El romanent d'aquest exercici és de 2.014.232,08 euros, que la Mesa ja va aprovar el 20 d'abril donar-los al Govern perquè es destinin a la lluita contra el coronavirus. El diputat interventor Antonio Espinosa presentarà la liquidació dels comptes.

Compareixença del president de la Generalitat
Cap a les onze del matí començarà la compareixença del president de la Generalitat per donar compte de la modificació en la composició del Govern, després que Bernat Solé prengués possessió com a conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en un acte telemàtic el 21 de març en substitució d'Alfred Bosch, que va dimitir el 9 de març per la seva actuació davant un presumpte cas d'assetjament sexual al seu departament. La compareixença del president de la Generalitat davant el Ple és preceptiva quan hi ha canvis a l'executiu.

En la compareixença, intervindrà primer el president de la Generalitat, sense límit de temps. A continuació, els representants dels grups i subgrups parlamentaris prendran la paraula per un temps màxim de deu minuts per fixar posicions, formular preguntes o fer observacions, i ho faran seguint l'ordre de major a menor representació, començant per Cs i acabant, però, per JxCat i ERC, els dos grups que donen suport al Govern. El president els respondrà individualment o conjuntament, novament sense límit de temps, i llavors els grups i subgrups podran replicar per un temps de cinc minuts. Cada vegada que el president faci una contrarèplica, el grup o subgrup corresponent podrà intervenir novament per un temps idèntic a l'emprat pel president.

Decrets llei
A continuació, el Ple farà el debat per validar o derogar el primer dels quatre decrets llei amb mesures per pal·liar els efectes del coronavirus. El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, presentarà tots quatre decrets.

El primer, l'11/2020, del 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, conté diverses mesures relacionades amb el compliment d'obligacions tributàries amb bonificacions i nous terminis o reduccions per a diversos tipus de gravàmens, com el cànon de l'aigua o els impostos de successions o de begudes ensucrades. També crea una prestació per a l'acolliment familiar d'urgència d'infants en guarda de la Generalitat, regula el règim jurídic de les donacions que s'efectuïn a favor de l'Administració per atendre la pandèmia i dedica un capítol a mesures de personal.

A la tarda, la sessió es reprendrà amb el debat conjunt dels decrets 12/2020, del 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19, i 13/2020, del 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat.

El 12/2020 atorga al Departament de Salut les competències per al control de la Covid-19 a les residències per a gent gran, i inclou mesures per dotar d'estabilitat econòmica les entitats del sistema de salut, una ampliació del fons de contingència per atendre la despesa extraordinària derivada de la pandèmia i la reducció del cànon de l'aigua que paguen els càmpings i els hotels.

El 13/2020 conté mesures complementàries del decret anterior i determina les competències que assumeix el Departament de Salut i les que manté el de Treball, Afers Socials i Famílies en diversos centres residencials. En l'àmbit del sector públic, amplia fins al final d'any el termini per al dipòsit de fiances dels contractes d'arrendaments urbans, i també inclou mesures en el sector de la producció i la gestió de residus.

A l'últim, el Decret 14/2020, del 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures amb relació al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya en l'àmbit tributari i social, crea una prestació extraordinària de dos-cents euros destinada a subministraments bàsics per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat arran de la Covid-19, ajorna el pagament de l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i autoritza l'Agència Catalana de Turisme, entre altres coses, a contractar una campanya publicitària destinada al turisme domèstic amb la finalitat de revitalitzar el sector.

Si algun grup o subgrup sol·licita que, un cop validat, algun d'aquests decrets es tramiti com a projecte de llei, el Ple haurà de votar també aquest supòsit. Per ser validats, els decrets del Govern requereixen la majoria simple dels vots.

Nova senadora
Després de debatre el primer decret començarà la sessió específica per elegir, a proposta de JxCat, Assumpció Castellví senadora de designació autonòmica, després que dijous mateix, abans del ple, la comissió de l'Estatut dels Diputats dictamini sobre la seva elegibilitat.

Castellví, regidora i portaveu de JxCat a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, cobrirà la vacant de Marta Pascal, que va renunciar a l'acta de senadora en representació de la Generalitat l'1 de març. Aquesta designació és fa habitualment pel sistema de votació electrònica i secreta.

Comissió d'investigació
A la tarda la sessió es reprendrà amb el debat dels altres tres decrets, i, a l'últim, cap a les sis, començarà el de la proposta de resolució de Cs, el PSC-Units, CatECP, la CUP i el PPC per crear una comissió que investigui la gestió de les residències per a gent gran durant la crisi sanitàtia. Els grups tenen fins dimecres a les sis de la tarda per presentar per a presentar esmenes a la proposta, que s'ha demanat que es tramiti pel procediment d'urgència extraordinària.

L'objectiu de la comissió, segons que s'exposa al pla de treball de la proposta, és radiografiar les formes de gestió de les residències i veure'n els resultats respecte a la seva finalitat de garantir i mantenir una vida digna per a la gent gran; analitzar les causes que han portat al col·lapse d'algunes residències i a la mort de persones grans i si aquestes morts s'haurien pogut evitar; identificar quins elements materials i organitzatius haurien estat útils; determinar les persones físiques i els responsables polítics i administratius amb relació a la titularitat i la gestió de les residències i les responsabilitats de cada una d'aquestes persones; configurar un mapa que permeti conèixer al detall les morts, els positius de Covid-19 i les residències més afectades per la pandèmia, i identificar mesures de reparació per a les famílies de les víctimes i mecanismes perquè aquests fets no es repeteixin.