En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre les dones iranianes

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 27 de setembre de 2022

El 13 de setembre de 2022, la jove kurda Mahsa Amini, de vint-i-dos anys, va ésser detinguda per l'anomenada policia de la moralitat de la República Islàmica de l'Iran amb el pretext que portava incorrectament el vel. Amb la detenció, Amini va ésser traslladada a una comissaria de policia per a una suposada sessió de reeducació d'una hora de durada. Tanmateix, unes hores més tard va ingressar en un hospital de Teheran després d'haver patit una agressió física per part dels agents de policia, cosa que es pot qualificar de brutalitat policial i, fins i tot, de tortura. Mahsa Amini va morir a l'hospital el 16 de setembre a conseqüència d'un infart i un coma.

El cas d'Amini ha provocat tot un conjunt de protestes i manifestacions ciutadanes per a reivindicar els drets fonamentals de les dones, que són també drets humans. A l'Iran, no dur el vel pot significar l'empresonament i la pèrdua de la feina, ja que és obligatori des de la revolució islàmica del 1979. I tot i que les autoritats iranianes han ordenat una investigació sobre el que va passar a la comissaria on van traslladar Amini, les protestes ciutadanes han estat durament reprimides i, actualment, segons dades oficials, gairebé vint persones hi han perdut la vida.

A més, el govern iranià aplica la censura bloquejant la connexió a Internet per a evitar que les protestes es continuïn estenent per les xarxes socials, que han contribuït a difondre el cas d'Amini. De fet, el 25 de setembre les autoritats iranianes van detenir Nilufar Hamedi, la primera periodista a donar la notícia sobre la mort d'Amini, que actualment està retinguda en una presó juntament amb una altra periodista i un fotògraf. Arran de les protestes subsegüents s'ha desfermat una cruel repressió que ja ha causat un nombre indeterminat de morts. El Parlament de Catalunya condemna aquesta repressió.

Independentment de les lleis d'un país, els drets humans i fonamentals han d'esdevenir preeminents en la condició ciutadana i en la vida social i col·lectiva. L'obligació, a l'Iran, de cobrir-se la cara totalment o parcialment contradiu directament la Carta de les Nacions Unides del 1945 i el Pacte internacional de drets civils i polítics del 1966, que advoquen per la igualtat entre homes i dones, i també la Convenció de les Nacions Unides sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones, del 1979. L'organització Amnistia Internacional ha sol·licitat una investigació criminal per la mort d'Amini i considera l'obligatorietat del vel abusiva, degradant i discriminatòria per a la dona.

És per això que el Parlament de Catalunya:

1. Condemna l'assassinat de la kurda Mahsa Amini a mans de la policia de la moral de l'Iran.

2. Condemna qualsevol forma de tortura, molt especialment per motius derivats de l'extremisme religiós.

3. Condemna l'empresonament de la periodista Nilufar Hamedi i de la resta de periodistes empresonats per haver informat sobre la mort d'Amini i n'exigeix l'alliberament, alhora que exigeix que es respecti la llibertat de premsa i d'informació.

4. Mostra la seva solidaritat amb les dones iranianes, amb totes les dones que s'enfronten a qualsevol tipus de discriminació i amb els homes que comparteixen llur lluita.

5. Considera necessària una investigació exhaustiva i independent dels fets que han provocat la mort de Mahsa Amini i que es depurin les responsabilitats polítiques, civils i penals que en derivin.

6. Condemna qualsevol norma que estableixi l'obligatorietat del vel, ja que atempta contra la llibertat de les dones de vestir i viure com vulguin, i reclama que es dissolgui la policia de la moral.

7. Demana a les institucions europees i als estats membres de la Unió Europa que donin suport a la societat civil iraniana, que lluita per les llibertats i els drets de les dones per a avançar cap a un Iran més democràtic i socialment just.

8. Demana a les institucions europees i als estats membres de la Unió Europea que evitin de legislar o de desenvolupar polítiques sobre qualsevol aspecte de la indumentària de les dones, ja que atempta contra la llibertat de les dones de vestir i viure com vulguin allà on siguin.

9. Lamenta la criminalització, l'assenyalament i la hipervigilància que dones d'arreu del món, també a Catalunya, han de patir per l'ús del vel i insta les institucions públiques catalanes a revisar la legislació i el conjunt de polítiques públiques que puguin incórrer en aquesta persecució.

10. Condemna l'ús partidista, ideològic, racista i islamòfob que es fa de l'assassinat de Mahsa Amini per a validar discursos d'odi i discriminació.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2022

Mònica Sales de la Cruz, Portaveu del GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, Portaveu del GP ERC; Alícia Romero Llano, Portaveu del GP PSC-Units; Eulàlia Reguant i Cura, Portaveu del GP CUP-NCG; David Cid Colomer, Portaveu del GP ECP; Ignacio Martín Blanco, Portaveu del GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez (president-portaveu), Portaveu del GP Mixt