Sr. Joan Garriga Quadres

Filiació

Fotografia de Joan Garriga Quadres
Llista Electoral:
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 
Partit Polític:
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Membre. Alta: 19.01.2016, BOPC, 39. Baixa: 28.10.2017.

Càrrecs parlamentaris

Més informació