Agenda parlamentària

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquest dia.
Veure + Calendari de Plens
PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Tram. 202-00055/12
PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, d'educació, amb relació a l'ús dels [...]

Tram. 202-00057/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal [...]

Tram. 200-00008/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d'ordenació del litoral

Tram. 200-00007/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Tram. 200-00006/12
PUBLICACIONS

BOPC 342/12Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 341/12Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 340/12Tramitacions generals

PUBLICACIONS

DSPC-C 243/12 | CEDCPComissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
Sessió 3.1, ordinària

PUBLICACIONS

DSPC-C 241/12 | CSComissió de Salut
Sessió 13.1, ordinària

PUBLICACIONS

DSPC-P 052/12Sessió 31.1, específica

Us convidem a visitar la seu d'un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

Sol·licitar visita

Avui ens visiten

  • No hi ha visites