Agenda parlamentària

La presidenta, Anna Erra, participarà en l'acte amb motiu del Dia Mundial [...]

Castell de Biart. Masarac (Alt Empordà)

Veure + Calendari de Plens
Parlament i gènere
Visiteu virtualment el Parlament
Aneu a la conferència epta 2023
RESOLUCIONS

Resolució 804/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la reducció de la contaminació acústica de [...]

Tram. 250-01100/13
RESOLUCIONS

Resolució 803/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la reducció del soroll a la carretera C-59 [...]

Tram. 250-01092/13
RESOLUCIONS

Resolució 802/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de la seguretat de la [...]

Tram. 250-01048/13
RESOLUCIONS

Resolució 801/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l'afectació de les obres de connexió de la [...]

Tram. 250-01023/13
RESOLUCIONS

Resolució 800/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els descomptes de l'autopista C-16

Tram. 250-00966/13
RESOLUCIONS

Resolució 800/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els descomptes de l'autopista C-16

Tram. 250-00966/13
PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de creació del Fons agrari

Tram. 202-00069/13
PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

Proposició de llei de garanties del finançament del sistema educatiu català amb un mínim del [...]

Tram. 202-00058/13
PROP. LLEI AL CONGRÉS

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma [...]

Tram. 270-00006/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de l'Institut de la Filmoteca de Catalunya

Tram. 200-00021/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Tram. 200-00020/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per a fer front a la [...]

Tram. 200-00018/13
PUBLICACIONS

BOPC 662/13 - 14

Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 661/13 - 14

Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 660/13 - 14

Tramitacions generals

PUBLICACIONS

DSPC-C 630/13 - 14 | CIAIDE

Comissió d'Investigació sobre l'Acumulació d'Immobles per Determinades Entitats
Sessió 1.1, [...]

PUBLICACIONS

DSPC-C 620/13 - 14 | CAI

Comissió d'Afers Institucionals
Sessió 36.1, ordinària

PUBLICACIONS

DSPC-P 121/13 - 14

Sessió 58.1, ordinària
Sessió 59.1, específica

Us convidem a visitar el Palau del Parlament de Catalunya des de casa vostra. Reserveu el dia i l'hora que més us convinguin i un guia especialista us acompanyarà per videoconferència pels espais més emblemàtics del Palau.

Sol·licitar visita

Avui ens visiten

  • No hi ha visites