Agenda parlamentària

Roger Torrent participa com a voluntari a la Marató de TV3, dedicada a les [...]

Girona

  Veure + Calendari de Plens
  Portes obertes l'onze de setembre
  RESOLUCIONS

  Resolució 690/XII del Parlament de Catalunya, per la qual es designa un membre de la Junta de Govern del Memorial Democràtic

  Tram. 284-00008/12
  MOCIONS

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació social a Catalunya

  Tram. 302-00165/12
  PROPOSICIONS DE LLEI

  Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya

  Tram. 202-00068/12
  PROPOSICIONS DE L'ILP

  Proposició de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de paratges naturals d'interès [...]

  Tram. 202-00065/12
  BUTLLETÍ OFICIAL

  BOPC 493/12  Tramitacions generals

  DIARI DE SESSIONS DEL PLE

  DSPC-P 075/12  Sessió 44.2, ordinària

  DIARI DE SESSIONS DE COMISSIONS

  DSPC-C 369/12 | CIAA  Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017
  Sessió [...]

  RESOLUCIONS

  Resolució 690/XII del Parlament de Catalunya, per la qual es designa un membre de la Junta de Govern del Memorial Democràtic

  Tram. 284-00008/12
  RESOLUCIONS

  Resolució 689/XII del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió de l'Emergència Climàtica

  Tram. 252-00022/12
  RESOLUCIONS

  Resolució 688/XII del Parlament de Catalunya, de reclamació de llibertat per als presos del 23 de setembre

  Tram. 250-01078/12
  RESOLUCIONS

  Resolució 687/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 16/2019, del 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables

  Tram. 203-00024/12
  RESOLUCIONS

  Resolució 686/XII del Parlament de Catalunya, d'impuls del Pacte social contra la discriminació i l'estigmatització de les persones amb VIH

  Tram. 250-01084/12
  RESOLUCIONS

  Resolució 686/XII del Parlament de Catalunya, d'impuls del Pacte social contra la discriminació i l'estigmatització de les persones amb VIH

  Tram. 250-01084/12
  MOCIONS

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació social a Catalunya

  Tram. 302-00165/12
  MOCIONS

  Moció 138/XII del Parlament de Catalunya, sobre la limitació dels drets digitals

  Tram. 302-00171/12
  MOCIONS

  Moció 136/XII del Parlament de Catalunya, sobre les violències masclistes

  Tram. 302-00167/12
  MOCIONS

  Moció 135/XII del Parlament de Catalunya, sobre l'educació a temps complet

  Tram. 302-00166/12
  MOCIONS

  Moció 134/XII del Parlament de Catalunya, sobre la creació d'una comissió d'estudi de la forma de gestió dels serveis públics

  Tram. 302-00170/12
  PROPOSICIONS DE LLEI

  Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya

  Tram. 202-00068/12
  PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

  Proposició de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de paratges naturals d'interès [...]

  Tram. 202-00065/12
  PROP. LLEI AL CONGRÉS

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a [...]

  Tram. 270-00002/12
  PROJECTES DE LLEI

  Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel [...]

  Tram. 200-00009/12
  PROJECTES DE LLEI

  Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal [...]

  Tram. 200-00008/12
  PROJECTES DE LLEI

  Projecte de llei d'ordenació del litoral

  Tram. 200-00007/12
  PUBLICACIONS

  BOPC 493/12  Tramitacions generals

  PUBLICACIONS

  BOPC 492/12  Preguntes i respostes

  PUBLICACIONS

  BOPC 491/12  Tramitacions generals

  PUBLICACIONS

  DSPC-C 369/12 | CIAA  Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017
  Sessió [...]

  PUBLICACIONS

  DSPC-C 367/12 | CIAA  Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017
  Sessió [...]

  PUBLICACIONS

  DSPC-P 075/12  Sessió 44.2, ordinària

  Us convidem a visitar la seu d'un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

  Sol·licitar visita

  Avui ens visiten

  • No hi ha visites