Agenda parlamentària

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquest dia.
Veure + Calendari de Plens
Proposicions de llei

Proposició de llei sobre l'audiovisual

Tram. 202-00064/11 (iniciativa rebutjada)
Proposicions de llei d'ILP

Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels [...]

Tram. 202-00057/11
Prop. llei al Congrés

Resolució 795/XI del Parlament de Catalunya, per la qual s'acorda de presentar a la Mesa del [...]

Tram. 270-00005/11
Butlletí Oficial

BOPC 549/11

Tramitacions generals

Butlletí Oficial

BOPC 548/11

Tramitacions generals

Butlletí Oficial

BOPC 547/11

Tramitacions generals

Diaris de sessions del Ple

DSPC-P 085/11

Sessió 44.2, ordinària

Diari de sessions de Comissions

DSPC-C 526/11 | CAI

Comissió d'Afers Institucionals
Sessió 24.1, ordinària

Diari de sessions de Comissions

DSPC-C 509/11 | CEC

Comissió d'Empresa i Coneixement
Sessió 28.1, ordinària

Us convidem a visitar la seu d'un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

Sol·licitar visita

Avui ens visiten

  • No hi ha visites