Agenda parlamentària

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquest dia.
Veure + Calendari de Plens
Parlament i gènere
Visiteu virtualment el Parlament
RESOLUCIONS

Resolució 574/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 16/2022, de mesures [...]

Tram. 203-00034/13
MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les perspectives en matèria educativa

Tram. 302-00236/13
PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de reconeixement de l'escoltisme

Tram. 202-00059/13
Iniciatives legislatives populars

Proposició de llei de garanties del finançament del sistema educatiu català amb un mínim del [...]

Tram. 202-00058/13
BUTLLETÍ OFICIAL

BOPC 479/13 - 14

Tramitacions generals

DIARI DE SESSIONS DEL PLE

DSPC-P 093/13 - 14

Sessió 44.2, ordinària

DIARI DE SESSIONS DE COMISSIONS

DSPC-C 478/13 - 14 | CIPE

Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església
Sessió 1.1, constitutiva

MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les perspectives en matèria educativa

Tram. 302-00236/13
MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de la cultura digital

Tram. 302-00240/13
MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment dels acords parlamentaris [...]

Tram. 302-00237/13
MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desburocratització de la pagesia

Tram. 302-00239/13
MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat al Vallès Occidental i al [...]

Tram. 302-00238/13
PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de reconeixement de l'escoltisme

Tram. 202-00059/13
PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

Proposició de llei de garanties del finançament del sistema educatiu català amb un mínim del [...]

Tram. 202-00058/13
PROP. LLEI AL CONGRÉS

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a la [...]

Tram. 270-00005/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària

Tram. 200-00013/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la [...]

Tram. 200-00012/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya i d'aprovació del llibre primer, [...]

Tram. 200-00011/13
PUBLICACIONS

BOPC 479/13 - 14

Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 478/13 - 14

Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 477/13 - 14

Tramitacions generals

PUBLICACIONS

DSPC-C 478/13 - 14 | CIPE

Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església
Sessió 1.1, constitutiva

PUBLICACIONS

DSPC-C 454/13 - 14 | CIERPAPFRE

Comissió d'Investigació sobre l'Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Periodistes [...]

PUBLICACIONS

DSPC-P 093/13 - 14

Sessió 44.2, ordinària

Us convidem a visitar el Palau del Parlament de Catalunya des de casa vostra. Reserveu el dia i l'hora que més us convinguin i un guia especialista us acompanyarà per videoconferència pels espais més emblemàtics del Palau.

Sol·licitar visita

Avui ens visiten

  • No hi ha visites