Agenda parlamentària

  Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)
Saló de sessions

El president assisteix a la concentració de suport a la presidenta Carme [...]

Façana del Parlament

  Veure + Calendari de Plens
  PROPOSICIONS DE LLEI

  Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic

  Tram. 202-00054/12
  PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

  Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya

  Tram. 202-00035/12
  PROJECTES DE LLEI

  Projecte de llei d'ordenació del litoral

  Tram. 200-00007/12
  PROJECTES DE LLEI

  Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Tram. 200-00006/12
  PROJECTES DE LLEI

  Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents [...]

  Tram. 200-00005/12
  PUBLICACIONS

  BOPC 291/12  Tramitacions generals

  PUBLICACIONS

  BOPC 290/12  Tramitacions generals

  PUBLICACIONS

  BOPC 289/12  Tramitacions generals

  PUBLICACIONS

  DSPC-C 191/12 | CEC  Comissió d'Empresa i Coneixement
  Sessió 9.1, ordinària

  PUBLICACIONS

  DSPC-C 178/12 | CEC  Comissió d'Empresa i Coneixement
  Sessió 8.1, ordinària

  PUBLICACIONS

  DSPC-P 043/12  Sessió 26.2, ordinària

  Us convidem a visitar la seu d'un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

  Sol·licitar visita

  Avui ens visiten

  • No hi ha visites