Agenda parlamentària

Mesa del Parlament

Sessió ordinària
Sala de mesa

  Junta de Portaveus

  Sessió ordinària
  Sala de mesa

   Veure + Calendari de Plens
   PROPOSICIONS DE LLEI

   Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

   Tram. 202-00055/12
   PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

   Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, d'educació, amb relació a l'ús dels [...]

   Tram. 202-00057/12
   PROJECTES DE LLEI

   Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal [...]

   Tram. 200-00008/12
   PROJECTES DE LLEI

   Projecte de llei d'ordenació del litoral

   Tram. 200-00007/12
   PROJECTES DE LLEI

   Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

   Tram. 200-00006/12
   PUBLICACIONS

   BOPC 341/12   Tramitacions generals

   PUBLICACIONS

   BOPC 340/12   Tramitacions generals

   PUBLICACIONS

   BOPC 339/12   Tramitacions generals

   PUBLICACIONS

   DSPC-C 243/12 | CEDCP   Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
   Sessió 3.1, ordinària

   PUBLICACIONS

   DSPC-C 222/12 | CP   Comissió de Peticions
   Sessió 5.1, ordinària

   PUBLICACIONS

   DSPC-P 052/12   Sessió 31.1, específica

   Us convidem a visitar la seu d'un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

   Sol·licitar visita

   Avui ens visiten

   • Associació de Jubilats i Pensionistes de Ripollet
   • Casal Municipal de Gent Gran La Capa
   • Escola Àngela Roca (Viladecans)
   • Escola Tiziana (Tiana)
   • Escola Àngela Roca (Viladecans)
   • CNL de Barcelona - Nou Barris
   • EXPLICA'M BARCELONA
   • Escola Octavio Paz (Barcelona)
   • Escola Octavio Paz (Barcelona)
   • Tecnos (Terrassa)
   • Tecnos (Terrassa)
   • VIATGES SACREST