Agenda parlamentària

Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Sessió ordinària
Sala 4

  El president rep la cònsol general d'Itàlia a Barcelona, Gaia Lucilla

  Despatx d'audiències

     Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

   Sessió ordinària
   Sala 4

   El president rep els representants de Justícia i Pau

   Despatx d'audiències

    Roger Torrent i la presidenta del Parlament de Gal·les, Elin Jones, [...]

    El Catllar

     El president assisteix a la 68a Nit de Santa Llúcia - Festa de les Lletres [...]

     Sabadell

      Veure + Calendari de Plens
      RESOLUCIONS

      Resolució 211/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Compte general de la Generalitat corresponent al 2015

      Tram. 257-00003/11
      MOCIONS

      Moció 34/XII del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat de cuidar els professionals de la salut

      Tram. 302-00040/12
      PROPOSICIONS DE LLEI

      Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

      Tram. 202-00036/12
      PROPOSICIONS DE L'ILP

      Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya

      Tram. 202-00035/12
      BUTLLETÍ OFICIAL

      BOPC 225/12      Tramitacions generals

      DIARI DE SESSIONS DEL PLE

      DSPC-P 029/12      Sessió 20.2, ordinària

      DIARI DE SESSIONS DE COMISSIONS

      DSPC-C 101/12 | CDI      Comissió de la Infància
      Sessió 3.1, ordinària

      RESOLUCIONS

      Resolució 211/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Compte general de la Generalitat corresponent al 2015

      Tram. 257-00003/11
      RESOLUCIONS

      Resolució 210/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 7/2018, del 20 de novembre, pel qual s'estableixen mesures transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l'article 20 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic

      Tram. 203-00007/12
      RESOLUCIONS

      Resolució 209/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 6/2018, del 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l'atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària

      Tram. 203-00006/12
      RESOLUCIONS

      Resolució 208/XII del Parlament de Catalunya, sobre els menors en situació de vulnerabilitat que pateixen intoleràncies o al·lèrgies alimentàries

      Tram. 250-00248/12
      MOCIONS

      Moció 34/XII del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat de cuidar els professionals de la salut

      Tram. 302-00040/12
      MOCIONS

      Moció 33/XII del Parlament de Catalunya, sobre els drets civils i polítics dels membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya constituïda a l'empara de la Llei 19/2017, del referèndum d'autodeterminació

      Tram. 302-00038/12
      MOCIONS

      Moció 32/XII del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra les violències masclistes

      Tram. 302-00037/12
      MOCIONS

      Moció 31/XII del Parlament de Catalunya, sobre la funció pública

      Tram. 302-00035/12
      MOCIONS

      Moció 30/XII del Parlament de Catalunya, sobre l'atenció primària i comunitària

      Tram. 302-00034/12
      PROPOSICIONS DE LLEI

      Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

      Tram. 202-00036/12
      PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

      Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya

      Tram. 202-00035/12
      PROJECTES DE LLEI

      Projecte de llei d'ordenació del litoral

      Tram. 200-00007/12
      PROJECTES DE LLEI

      Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

      Tram. 200-00006/12
      PROJECTES DE LLEI

      Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents [...]

      Tram. 200-00005/12
      PUBLICACIONS

      BOPC 225/12      Tramitacions generals

      PUBLICACIONS

      BOPC 224/12      Preguntes i respostes

      PUBLICACIONS

      BOPC 223/12      Tramitacions generals

      PUBLICACIONS

      DSPC-C 101/12 | CDI      Comissió de la Infància
      Sessió 3.1, ordinària

      PUBLICACIONS

      DSPC-C 097/12 | CE      Comissió d'Ensenyament
      Sessió 6.1, ordinària

      PUBLICACIONS

      DSPC-P 029/12      Sessió 20.2, ordinària

      Us convidem a visitar la seu d'un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

      Sol·licitar visita

      Avui ens visiten

      • Anna Ravell (Barcelona)
      • Anna Ravell (Barcelona)
      • Anna Ravell (Barcelona)
      • Fax (L'Hospitalet de Llobregat)
      • Escola El Farell (Caldes de Montbui)
      • Institut Enric Borràs (Badalona)
      • Escola El Farell (Caldes de Montbui)
      • Escola Baldiri Reixac (Banyoles)
      • Escola Baldiri Reixac (Banyoles)
      • Universitat Ramon Llull
      • ERC Santa Coloma de Gramenet