Agenda parlamentària

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquest dia.
Veure + Calendari de Plens
RESOLUCIONS

Resolució 168/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dispensació d'aigua gratuïta en bars, restaurants i equipaments públics

Tram. 250-00227/12
RESOLUCIONS

Resolució 167/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció del corall vermell

Tram. 250-00151/12
RESOLUCIONS

Resolució 166/XII del Parlament de Catalunya, sobre la limitació d'estris de plàstic d'un sol ús

Tram. 250-00144/12
RESOLUCIONS

Resolució 165/XII del Parlament de Catalunya, sobre el patrimoni cultural i paisatgístic de la Segarra

Tram. 250-00090/12
RESOLUCIONS

Resolució 164/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de la gestió de les poblacions de cigonyes

Tram. 250-00079/12
RESOLUCIONS

Resolució 164/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de la gestió de les poblacions de cigonyes

Tram. 250-00079/12
PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de [...]

Tram. 202-00031/12
PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

Proposició de llei de l'esport de Catalunya

Tram. 202-00009/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d'ordenació del litoral

Tram. 200-00007/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Tram. 200-00006/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents [...]

Tram. 200-00005/12
PUBLICACIONS

BOPC 202/12Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 201/12Preguntes i respostes

PUBLICACIONS

BOPC 200/12Tramitacions generals

PUBLICACIONS

DSPC-C 077/12 | CTComissió de Territori
Sessió 5.1, ordinària

PUBLICACIONS

DSPC-C 076/12 | CAIComissió d'Afers Institucionals
Sessió 4.1, ordinària

PUBLICACIONS

DSPC-P 025/12Sessió 19.1, ordinària

Us convidem a visitar la seu d'un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

Sol·licitar visita

Avui ens visiten

  • dissabtes oberts
  • Grup parlamentari de Junts per Catalunya
  • Grup parlamentari de Junts per Catalunya