Agenda parlamentària

Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions

Sessió ordinària

Sala de grups

La presidenta, Laura Borràs, assisteix a la presentació de la Memòria [...]

Barcelona

Conferència de premsa de la portaveu del PSC-Units, Alícia Romero

Conferència de premsa de la portaveu del PSC-Units, Alícia Romero

Sala de conferències de premsa

Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

Sessió ordinària

Sala 1

Veure + Calendari de Plens
Parlament i gènere
Visiteu virtualment el Parlament
RESOLUCIONS

Resolució 427/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual s'elegeix la síndica de greuges

Tram. 281-00001/12
MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de les polítiques del Govern amb [...]

Tram. 302-00161/13
PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de canvi d'adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Biosca i Torà

Tram. 202-00048/13
Iniciatives legislatives populars

Proposició de llei sobre l'aixecament de la suspensió de la declaració d'independència de la [...]

Tram. 202-00047/13
BUTLLETÍ OFICIAL

BOPC 348/13 - 14

Tramitacions generals

DIARI DE SESSIONS DEL PLE

DSPC-P 066/13 - 14

Sessió 32.2, ordinària

DIARI DE SESSIONS DE COMISSIONS

DSPC-C 290/13 - 14 | CAI

Comissió d'Afers Institucionals
Sessió 18.1, ordinària

RESOLUCIONS

Resolució 427/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual s'elegeix la síndica de greuges

Tram. 281-00001/12
RESOLUCIONS

Resolució 426/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 6/2022, pel qual es [...]

Tram. 203-00024/13
RESOLUCIONS

Resolució 425/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual s'acorda de presentar a la Mesa del [...]

Tram. 270-00004/13
RESOLUCIONS

Resolució 409/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l'arranjament i el manteniment del tram de [...]

Tram. 250-00630/13
RESOLUCIONS

Resolució 408/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el dèficit en carreteres de les Garrigues Altes

Tram. 250-00627/13
RESOLUCIONS

Resolució 408/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el dèficit en carreteres de les Garrigues Altes

Tram. 250-00627/13
MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de les polítiques del Govern amb [...]

Tram. 302-00161/13
MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desinversió crònica de l'Estat a Catalunya

Tram. 302-00165/13
MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ordenació territorial necessària per a [...]

Tram. 302-00167/13
MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les balances fiscals i el dèficit d'inversions

Tram. 302-00166/13
MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els jutjats de pau com a garants del [...]

Tram. 302-00163/13
MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de reducció d'emissions i [...]

Tram. 302-00160/13
PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de canvi d'adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Biosca i Torà

Tram. 202-00048/13
PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

Proposició de llei sobre l'aixecament de la suspensió de la declaració d'independència de la [...]

Tram. 202-00047/13
PROP. LLEI AL CONGRÉS

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a la [...]

Tram. 270-00005/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei [...]

Tram. 200-00008/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya

Tram. 200-00007/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de foment de l'associacionisme

Tram. 200-00006/13
PUBLICACIONS

BOPC 348/13 - 14

Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 347/13 - 14

Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 346/13 - 14

Tramitacions generals

PUBLICACIONS

DSPC-C 290/13 - 14 | CAI

Comissió d'Afers Institucionals
Sessió 18.1, ordinària

PUBLICACIONS

DSPC-C 289/13 - 14 | CPJ

Comissió de Polítiques de Joventut
Sessió 7.1, ordinària

PUBLICACIONS

DSPC-P 066/13 - 14

Sessió 32.2, ordinària

Us convidem a visitar el Palau del Parlament de Catalunya des de casa vostra. Reserveu el dia i l'hora que més us convinguin i un guia especialista us acompanyarà per videoconferència pels espais més emblemàtics del Palau.

Sol·licitar visita

Avui ens visiten

  • Centre de Normalització Lingüística de Barcelona
  • JSC Vallès Occidental