Agenda parlamentària

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària
Videoconferència

Veure + Calendari de Plens
Portes obertes l'onze de setembre
Visiteu virtualment el Parlament
PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació del Reglament del Parlament de Catalunya per a garantir el [...]

Tram. 202-00072/12
PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

Proposició de llei de modificació de l'article 54.5 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació

Tram. 202-00071/12 (iniciativa rebutjada)
PROP. LLEI AL CONGRÉS

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a [...]

Tram. 270-00002/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb [...]

Tram. 200-00013/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de [...]

Tram. 200-00012/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020

Tram. 200-00011/12
PUBLICACIONS

BOPC 581/12Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 580/12Tramitacions i preguntes

PUBLICACIONS

BOPC 579/12Tramitacions generals

PUBLICACIONS

DSPC-C 403/12 | CIPComissió d'Igualtat de les Persones
Sessió 12.1, ordinària

PUBLICACIONS

DSPC-C 385/12 | CEDCPComissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
Sessió 6.1, ordinària

PUBLICACIONS

DSPC-P 090/12Sessió 50.2, ordinària

Us convidem a visitar virtualment el Palau del Parlament de Catalunya des de casa vostra. Reserveu el dia i l'hora que més us convinguin i un guia especialista us acompanyarà per videoconferència pels espais més emblemàtics del Palau.

Sol·licitar visita