Agenda parlamentària

Comissió de Salut

Sessió ordinària
Sala de grups

(Desconvocat/ada: 16/02/2019)

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària
Sala 1

(Desconvocat/ada: 16/02/2019)

Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Sessió ordinària
Sala de grups

Intergrup del Poble Gitano

Sessió ordinària
Sala 2

  Veure + Calendari de Plens
  RESOLUCIONS

  Resolució 290/XII del Parlament de Catalunya, sobre la informació i la localització dels ossos del Pirineu

  Tram. 250-00311/12
  PROPOSICIONS DE LLEI

  Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de [...]

  Tram. 202-00048/12
  PROPOSICIONS DE L'ILP

  Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya

  Tram. 202-00035/12
  BUTLLETÍ OFICIAL

  BOPC 264/12  Tramitacions generals

  DIARI DE SESSIONS DEL PLE

  DSPC-P 039/12  Sessió 24.2, ordinària

  DIARI DE SESSIONS DE COMISSIONS

  DSPC-C 156/12 | CAERIT  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
  Sessió 7.1, ordinària

  RESOLUCIONS

  Resolució 290/XII del Parlament de Catalunya, sobre la informació i la localització dels ossos del Pirineu

  Tram. 250-00311/12
  RESOLUCIONS

  Resolució 289/XII del Parlament de Catalunya, sobre l'abocador de Fígols, a Tremp

  Tram. 250-00264/12
  RESOLUCIONS

  Resolució 288/XII del Parlament de Catalunya, sobre la fracturació hidràulica

  Tram. 250-00260/12
  RESOLUCIONS

  Resolució 272/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2019, del 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària

  Tram. 203-00009/12
  PROPOSICIONS DE LLEI

  Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de [...]

  Tram. 202-00048/12
  PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

  Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya

  Tram. 202-00035/12
  PROJECTES DE LLEI

  Projecte de llei d'ordenació del litoral

  Tram. 200-00007/12
  PROJECTES DE LLEI

  Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Tram. 200-00006/12
  PROJECTES DE LLEI

  Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents [...]

  Tram. 200-00005/12
  PUBLICACIONS

  BOPC 264/12  Tramitacions generals

  PUBLICACIONS

  BOPC 263/12  Tramitacions generals

  PUBLICACIONS

  BOPC 262/12  Preguntes i respostes

  PUBLICACIONS

  DSPC-C 156/12 | CAERIT  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
  Sessió 7.1, ordinària

  PUBLICACIONS

  DSPC-C 155/12 | CEDCP  Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
  Sessió 1.1, constitutiva

  PUBLICACIONS

  DSPC-P 039/12  Sessió 24.2, ordinària

  Us convidem a visitar la seu d'un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

  Sol·licitar visita

  Avui ens visiten

  • Institut Barcelona-Congrés (Barcelona)
  • Institut Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat)
  • Col·legi Immaculada-Vedruna (Barcelona)
  • Col·legi Immaculada-Vedruna (Barcelona)
  • Institut Gaudí (Reus) (Reus)
  • Institut Gaudí (Reus) (Reus)
  • Centre d'Estudis Politècnics (Barcelona)
  • La Salle Sant Celoni (Sant Celoni)
  • La Salle Sant Celoni (Sant Celoni)
  • Ramon LLull
  • Institut Mediterrània (Castelldefels)
  • Justíci i Pau