Agenda parlamentària

Ponència conjunta: Proposta de reforma del Reglament del Parlament

Sessió ordinària
Sala 2

Veure + Calendari de Plens
Portes obertes l'onze de setembre
PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i [...]

Tram. 202-00064/12
PROPOSICIONS DE L'ILP

Proposició de llei d'aprovació de la declaració d'independència

Tram. 202-00058/12 (iniciativa rebutjada)
BUTLLETÍ OFICIAL

BOPC 443/12Tramitacions generals

DIARI DE SESSIONS DEL PLE

DSPC-P 068/12Sessió 39.2, ordinària

DIARI DE SESSIONS DE COMISSIONS

DSPC-C 287/12 | CETAComissió d'Estudi del Treball Autònom
Sessió 7.1, ordinària

TRANSCRIPCIONS DE SESSIONS PLENÀRIES

Sessió plenària núm. 40Compareixença del president de la Generalitat per a informar sobre els darrers [...]

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i [...]

Tram. 202-00064/12
PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

Proposició de llei d'aprovació de la declaració d'independència

Tram. 202-00058/12 (iniciativa rebutjada)
PROP. LLEI AL CONGRÉS

Resolució 451/XII del Parlament de Catalunya, per la qual es reitera la presentació a la Mesa [...]

Tram. 270-00001/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal [...]

Tram. 200-00008/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d'ordenació del litoral

Tram. 200-00007/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Tram. 200-00006/12
PUBLICACIONS

BOPC 443/12Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 442/12Preguntes i respostes

PUBLICACIONS

BOPC 441/12Tramitacions generals

PUBLICACIONS

DSPC-C 287/12 | CETAComissió d'Estudi del Treball Autònom
Sessió 7.1, ordinària

PUBLICACIONS

DSPC-C 285/12 | CDIComissió de la Infància
Sessió 7.1, ordinària

PUBLICACIONS

DSPC-P 068/12Sessió 39.2, ordinària

Us convidem a visitar la seu d'un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

Sol·licitar visita

Avui ens visiten

  • No hi ha visites