Agenda parlamentària

La presidenta assisteix a l'actuació castellera de les Festes de la Mercè

Barcelona

  Veure + Calendari de Plens
  Projectes de llei

  Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

  Tram. 200-00026/11
  Projectes de llei

  Projecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris

  Tram. 200-00025/11
  Projectes de llei

  Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Tram. 200-00023/11
  Proposicions de llei

  Proposició de llei sobre l'audiovisual

  Tram. 202-00064/11
  Proposicions de llei d'ILP

  Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels [...]

  Tram. 202-00057/11
  Prop. llei al Congrés

  Resolució 795/XI del Parlament de Catalunya, per la qual s'acorda de presentar a la Mesa del [...]

  Tram. 270-00005/11
  Butlletí Oficial

  BOPC 522/11

  Tramitacions generals

  Butlletí Oficial

  BOPC 521/11

  Preguntes i respostes

  Butlletí Oficial

  BOPC 520/11

  Tramitacions generals

  Diaris de sessions del Ple

  DSPC-P 082/11

  Sessió 42.3, ordinària

  Diari de sessions de Comissions

  DSPC-C 476/11 | CIOC

  Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya
  Sessió 11.1, ordinària

  Diari de sessions de Comissions

  DSPC-C 474/11 | CIOC

  Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya
  Sessió 10.1, ordinària

  Us convidem a visitar la seu d'un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

  Sol·licitar visita