Agenda parlamentària

Ple del Parlament

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Veure + Calendari de Plens
Parlament i gènere
Visiteu virtualment el Parlament
RESOLUCIONS

Resolució 609/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat de disposar d'un telèfon [...]

Tram. 250-00918/13
MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport ferroviari

Tram. 302-00295/13
PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de regulació de l'ús turístic dels habitatges

Tram. 202-00068/13
Iniciatives legislatives populars

Proposició de llei de garanties del finançament del sistema educatiu català amb un mínim del [...]

Tram. 202-00058/13
BUTLLETÍ OFICIAL

BOPC 588/13 - 14

Tramitacions generals

DIARI DE SESSIONS DEL PLE

DSPC-P 110/13 - 14

Sessió 51.3, ordinària

DIARI DE SESSIONS DE COMISSIONS

DSPC-C 630/13 - 14 | CIAIDE

Comissió d'Investigació sobre l'Acumulació d'Immobles per Determinades Entitats
Sessió 1.1, [...]

MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport ferroviari

Tram. 302-00295/13
MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les urbanitzacions amb dèficits urbanístics

Tram. 302-00288/13
MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'estat del personal de Justícia

Tram. 302-00289/13
PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de regulació de l'ús turístic dels habitatges

Tram. 202-00068/13
PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

Proposició de llei de garanties del finançament del sistema educatiu català amb un mínim del [...]

Tram. 202-00058/13
PROP. LLEI AL CONGRÉS

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a la [...]

Tram. 270-00005/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per a fer front a la [...]

Tram. 200-00018/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de memòria democràtica de Catalunya

Tram. 200-00017/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d'elaboració de disposicions normatives

Tram. 200-00016/13
PUBLICACIONS

BOPC 588/13 - 14

Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 587/13 - 14

Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 586/13 - 14

Preguntes i respostes

PUBLICACIONS

DSPC-C 630/13 - 14 | CIAIDE

Comissió d'Investigació sobre l'Acumulació d'Immobles per Determinades Entitats
Sessió 1.1, [...]

PUBLICACIONS

DSPC-C 614/13 - 14 | CEDHEC

Comissió d'Estudi sobre el Deute Històric de l'Estat amb Catalunya
Sessió 11.1, ordinària

PUBLICACIONS

DSPC-P 110/13 - 14

Sessió 51.3, ordinària

Us convidem a visitar el Palau del Parlament de Catalunya des de casa vostra. Reserveu el dia i l'hora que més us convinguin i un guia especialista us acompanyarà per videoconferència pels espais més emblemàtics del Palau.

Sol·licitar visita

Avui ens visiten

  • Escola La Caixa (Barcelona)