Agenda parlamentària

  Ple del Parlament

Sessió ordinària
Saló de sessions

  Conferència de premsa de Natàlia Sánchez (CUP), Mònica Palacín (ERC) i [...]

Sala de conferències de premsa

  Veure + Calendari de Plens
  40 Anys del Parlament
  Cartell 40 Anys del Parlament
  Parlament i gènere
  Visiteu virtualment el Parlament
  PROPOSICIONS DE LLEI

  Proposició de llei per a garantir els drets de les persones consumidores en matèria de [...]

  Tram. 202-00089/12
  PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

  Proposició de llei de modificació de l'article 54.5 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació

  Tram. 202-00071/12 (iniciativa rebutjada)
  PROP. LLEI AL CONGRÉS

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a [...]

  Tram. 270-00002/12
  PROJECTES DE LLEI

  Projecte de llei de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les [...]

  Tram. 200-00020/12
  PROJECTES DE LLEI

  Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2014, del 23 de desembre, de representativitat [...]

  Tram. 200-00019/12
  PROJECTES DE LLEI

  Projecte de llei pel qual s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de [...]

  Tram. 200-00018/12
  PUBLICACIONS

  BOPC 747/12

  Tramitacions generals

  PUBLICACIONS

  BOPC 746/12

  Tramitacions generals

  PUBLICACIONS

  BOPC 745/12

  Tramitacions generals

  PUBLICACIONS

  DSPC-C 501/12 | CI

  Comissió d'Interior
  Sessió 26.1, ordinària

  PUBLICACIONS

  DSPC-C 493/12 | CAI

  Comissió d'Afers Institucionals
  Sessió 27.1, ordinària

  PUBLICACIONS

  DSPC-P 121/12

  Sessió 66.2, ordinària

  Us convidem a visitar el Palau del Parlament de Catalunya des de casa vostra. Reserveu el dia i l'hora que més us convinguin i un guia especialista us acompanyarà per videoconferència pels espais més emblemàtics del Palau.

  Sol·licitar visita