Agenda parlamentària

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquest dia.
Veure + Calendari de Plens
Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, [...]

Tram. 202-00004/12
Proposicions de llei d'ILP

Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels [...]

Tram. 202-00057/11
Butlletí Oficial

BOPC 022/12

Tramitacions generals

Butlletí Oficial

BOPC 021/12

Preguntes i respostes

Butlletí Oficial

BOPC 020/12

Tramitacions generals

Diaris de sessions del Ple

DSPC-P 001/12

Sessió 1.1, constitutiva

Diari de sessions de Comissions

DSPC-C 527/11 | CED

Comissió de l'Estatut dels Diputats
Sessió 12.1, ordinària

Diari de sessions de Comissions

DSPC-C 526/11 | CAI

Comissió d'Afers Institucionals
Sessió 24.1, ordinària

Us convidem a visitar la seu d''un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

Sol·licitar visita

Avui ens visiten

  • No hi ha visites