Agenda parlamentària

Ponència: Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 4

(Desconvocat/ada: 29/09/2023)

Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església

Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església

Sessió ordinària

Sala 1

Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius

Sessió ordinària

Sala 3a

(Desconvocat/ada: 02/10/2023)

Intergrup del Poble Gitano

Sessió ordinària

Sala de grups

Acte d'homenatge al diputat Joan Oró (1923-2004)

Acte d'homenatge al diputat Joan Oró (1923-2004)

Auditori

Veure + Calendari de Plens
Parlament i gènere
Visiteu virtualment el Parlament
Aneu a la conferència epta 2023
RESOLUCIONS

Resolució 817/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l'impuls de plans de formació a les [...]

Tram. 250-01138/13
PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets [...]

Tram. 202-00070/13
Iniciatives legislatives populars

Proposició de llei de garanties del finançament del sistema educatiu català amb un mínim del [...]

Tram. 202-00058/13
BUTLLETÍ OFICIAL

BOPC 668/13 - 14

Tramitacions generals

DIARI DE SESSIONS DEL PLE

DSPC-P 122/13 - 14

Sessió 60.1, específica

DIARI DE SESSIONS DE COMISSIONS

DSPC-C 630/13 - 14 | CIAIDE

Comissió d'Investigació sobre l'Acumulació d'Immobles per Determinades Entitats
Sessió 1.1, [...]

TRANSCRIPCIONS DE SESSIONS PLENÀRIES

Sessió plenària núm. 60.3

Debat sobre l'orientació política general del Govern (continuació)

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets [...]

Tram. 202-00070/13
PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

Proposició de llei de garanties del finançament del sistema educatiu català amb un mínim del [...]

Tram. 202-00058/13
PROP. LLEI AL CONGRÉS

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma [...]

Tram. 270-00006/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de l'Institut de la Filmoteca de Catalunya

Tram. 200-00021/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Tram. 200-00020/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per a fer front a la [...]

Tram. 200-00018/13
PUBLICACIONS

BOPC 668/13 - 14

Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 667/13 - 14

Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 666/13 - 14

Tramitacions generals

PUBLICACIONS

DSPC-C 630/13 - 14 | CIAIDE

Comissió d'Investigació sobre l'Acumulació d'Immobles per Determinades Entitats
Sessió 1.1, [...]

PUBLICACIONS

DSPC-C 620/13 - 14 | CAI

Comissió d'Afers Institucionals
Sessió 36.1, ordinària

PUBLICACIONS

DSPC-P 122/13 - 14

Sessió 60.1, específica

Us convidem a visitar el Palau del Parlament de Catalunya des de casa vostra. Reserveu el dia i l'hora que més us convinguin i un guia especialista us acompanyarà per videoconferència pels espais més emblemàtics del Palau.

Sol·licitar visita

Avui ens visiten

  • Escola Pia de Terrassa (Terrassa)
  • Sant Josep-Teresianes (Barcelona)
  • Immaculada Concepción (Gavà)