Agenda parlamentària

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquest dia.
Veure + Calendari de Plens
Portes obertes l'onze de setembre
PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos de protecció i [...]

Tram. 202-00069/12
PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya

Tram. 202-00068/12
PROP. LLEI AL CONGRÉS

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a [...]

Tram. 270-00002/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica

Tram. 200-00010/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal [...]

Tram. 200-00008/12
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d'ordenació del litoral

Tram. 200-00007/12
PUBLICACIONS

BOPC 519/12Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 518/12Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 517/12Preguntes i respostes

PUBLICACIONS

DSPC-C 385/12 | CEDCPComissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
Sessió 6.1, ordinària

PUBLICACIONS

DSPC-C 384/12 | CEDComissió de l'Estatut dels Diputats
Sessió 5.1, ordinària

PUBLICACIONS

DSPC-P 081/12Sessió 47.1, extraordinària

Us convidem a visitar la seu d'un dels parlaments més antics del món, el Parlament de Catalunya, i a conèixer-ne les funcions.

Sol·licitar visita

Avui ens visiten

  • No hi ha visites