Agenda parlamentària

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquest dia.
Veure + Calendari de Plens
Parlament i gènere
Visiteu virtualment el Parlament
RESOLUCIONS

Resolució 578/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la zona tarifària de l'Autoritat del [...]

Tram. 250-00817/13
RESOLUCIONS

Resolució 577/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el millorament del servei d'autobús de [...]

Tram. 250-00807/13
RESOLUCIONS

Resolució 576/XIV del Parlament de Catalunya, sobre diverses actuacions a la carretera TV-3141

Tram. 250-00792/13
RESOLUCIONS

Resolució 573/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 15/2022, de [...]

Tram. 203-00033/13
RESOLUCIONS

Resolució 573/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 15/2022, de [...]

Tram. 203-00033/13
PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de reconeixement de l'escoltisme

Tram. 202-00059/13
PROPOSICIONS DELLEI DE L'ILP

Proposició de llei de garanties del finançament del sistema educatiu català amb un mínim del [...]

Tram. 202-00058/13
PROP. LLEI AL CONGRÉS

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a la [...]

Tram. 270-00005/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023

Tram. 200-00015/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023

Tram. 200-00014/13
PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària

Tram. 200-00013/13
PUBLICACIONS

BOPC 487/13 - 14

Tramitacions generals

PUBLICACIONS

BOPC 486/13 - 14

Tramitacions generals | Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del [...]

PUBLICACIONS

BOPC 485/13 - 14

Tramitacions generals | Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al [...]

PUBLICACIONS

DSPC-C 478/13 - 14 | CIPE

Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església
Sessió 1.1, constitutiva

PUBLICACIONS

DSPC-C 454/13 - 14 | CIERPAPFRE

Comissió d'Investigació sobre l'Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Periodistes [...]

PUBLICACIONS

DSPC-P 096/13 - 14

Sessió 45.3, ordinària

Us convidem a visitar el Palau del Parlament de Catalunya des de casa vostra. Reserveu el dia i l'hora que més us convinguin i un guia especialista us acompanyarà per videoconferència pels espais més emblemàtics del Palau.

Sol·licitar visita

Avui ens visiten

  • No hi ha visites