El Parlament de tothom
Un dels parlaments més antics del món
El Parlament representa el poble de Catalunya. És un dels centres de la vida política, on es debaten els afers públics i es prenen decisions que afecten el dia a dia dels ciutadans. És constituït per una cambra única, integrada per 135 membres, que són elegits democràticament amb un sistema de representació proporcional. Els fonaments de la institució parlamentària a Catalunya es remunten a l’edat mitjana, amb les assemblees de pau i treva i la Cort comtal

HISTÒRIA

La institució en la història

Els presidents del Parlament

Història del Palau

ESTRUCTURA I FUNCIONS

Què és el Parlament?

Les funcions del Parlament

El Parlament té la potestat legislativa, aprova els pressupostos, impulsa i controla l’acció política i de govern i compleix altres funcions. Aquí trobareu informació detallada sobre què fa i com ho fa.

Sistema de treball i decisió

El Parlament de Catalunya pren les decisions després d’un seguit de debats, en els quals poden demanar la paraula i intervenir tant els qui estan a favor d’una posició determinada com els qui en mantenen una de contrària.

Sistema electoral

Els diputats constitueixen el Parlament de Catalunya. Són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.

DIPUTATS I ÒRGANS

Els diputats del Parlament
Els òrgans del Parlament
Altres institucions de la Generalitat

CONÈIXER EL PARLAMENT

El Parlament de Catalunya té la seu oficial al Palau del Parlament, que és al parc de la Ciutadella de Barcelona. L’edifici del Palau va ser, en un principi, l’arsenal de la Ciutadella. La Ciutadella era el recinte que el rei Felip V va fer construir a Barcelona després de la derrota dels catalans en la Guerra de Successió. D’aleshores ençà ha viscut molts canvis.


Aquí trobareu les dades sobre la transformació i la distribució actual de l’edifici i la informació sobre les visites al Palau. I des d’aquí també podeu visitar virtualment el Palau del Parlament.

Disposició actual
Visiteu el Parlament
Visita virtual

SERVEIS

Més informació