Agenda parlamentària

Desembre de 2016

Dijous, 1

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/11/2016)

18:45h

Ponència: Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

Sessió constitutiva. En acabar la sessió plenària

Sala 2

(Aparició al web: 28/11/2016)

18:50h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària. En acabar la sessió plenària

Sala de mesa

(Aparició al web: 01/12/2016)

18:55h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària. o en acabar la sessió plenària

Sala de mesa

(Aparició al web: 01/12/2016)

Divendres, 2

11:00h

Ponència: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 16/11/2016)

Dimecres, 7

10:30h

Ponència: Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial

Sessió constitutiva

Sala 9

(Aparició al web: 05/12/2016)

12:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 02/12/2016)

Dilluns, 12

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2016)

16:00h

Intergrup per Palestina

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 29/11/2016)

16:00h

Ponència: Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial

Sessió ordinària

Sala 9

(Aparició al web: 07/12/2016)

Dimarts, 13

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 09/12/2016)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 09/12/2016)

13:00h

Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2016)

15:00h

Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 02/12/2016)

15:00h

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/12/2016)

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 02/12/2016)

15:00h

Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 25/11/2016)

15:09h

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

(Aparició al web: 15/12/2016)

Dimecres, 14

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 02/12/2016)

10:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 02/12/2016)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/12/2016)

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2016)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 02/12/2016)

15:08h

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió ordinària (continuació)

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 02/12/2016)

16:15h

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió ordinària. En acabar la sessió 7.2

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 02/12/2016)

Dijous, 15

09:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2016)

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 01/12/2016)

10:00h

Comissió de Treball

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/12/2016)

10:00h

Ponència: Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 07/12/2016)

14:45h

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 13/12/2016)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 13/12/2016)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2016)

Divendres, 16

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 13/12/2016)

10:30h

Ponència: Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

(Desconvocat/ada: 28/07/2017)

11:00h

Ponència: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 14/12/2016)

Dilluns, 19

09:30h

Ponència: Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès

Sessió ordinària

Sala 9

(Aparició al web: 13/12/2016)

Dimarts, 20

12:00h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 13/12/2016)

12:00h

Ponència: Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 14/12/2016)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 16/12/2016)

Dimecres, 21

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 20/12/2016)

Dijous, 22

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/12/2016)

20:00h

Comissió de Matèries Secretes i Reservades

Sessió secreta. En acabar la sessió plenària

Sala de mesa

(Aparició al web: 20/12/2016)

Dimarts, 27

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 23/12/2016)