Ponència: Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Dia:
Dijous, 15 de desembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'Eduard Blasi, advocat i expert en ciberseguretat, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 353-00249/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença

 • 2

  Compareixença en ponència d'Eduard Martín Lineros, degà del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 353-00251/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença

 • 3

  Compareixença en ponència de Josep Domingo Ferrer, catedràtic de ciència de la computació i investigador d'Icrea-Acadèmia a la Universitat Rovira i Virgili i director del Pla Serra Húnter, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 353-00252/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença