Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 13 de desembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la creació de la plaça de procurador o procuradora d'infants i adolescents (Tram. 250-00586/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 228, 16; esmenes: BOPC, 264, 7)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Laura Sicilia, representant d'Activament, Col·lectiu Actiu de Persones amb l'Experiència del Trastorn Mental, davant la Comissió de la Infància perquè expliqui els abusos sexuals que pateix aquest col·lectiu (Tram. 356-00359/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'Alexandra Membrive, presidenta d'El Mundo de los ASI, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els abusos sexuals a la infància (Tram. 356-00360/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Compareixença del secretari d'Afers Socials i Famílies davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la situació dels menors que inhalen cola (Tram. 357-00172/11)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença del director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la situació dels menors que inhalen cola (Tram. 357-00173/11)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 6

  Informe del Síndic de Greuges sobre l'abús sexual infantil a Catalunya (Tram. 360-00012/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 233, 60)