Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 15 de desembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 200-00002/11)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 72, 9; esmenes a la totalitat: BOPC, 109, 7; informe: BOPC, 275, 13)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'ampliació dels mitjans materials i del personal del Jutjat de Família de Badalona (Tram. 250-00339/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 35; esmenes: BOPC, 143, 16)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la justícia juvenil al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre (Tram. 250-00534/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 191, 32; esmenes: BOPC, 239, 83)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les garanties legals de les persones grans ingressades (Tram. 250-00535/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 191, 33; esmenes: BOPC, 239, 83)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la publicació anual d'informes sobre antivirals per a l'hepatitis C a les presons catalanes (Tram. 250-00592/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 228, 23; esmenes: BOPC, 258, 12)