Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Uniˇ Europea

Dia:
Dijous, 15 de desembre de 2016
Hora:
14:45h
Lloc:
Sala de grups

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Valoraciˇ de les propostes legislatives de la Uniˇ Europea amb relaciˇ a la seva adequaciˇ al principi de subsidiarietat:

  • 1.1

   Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2010/31/UE, relativa a l'eficiŔncia energŔtica dels edificis (Tram. 295-00104/11)

  • 1.2

   Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2016/112/CE pel que fa als tipus de l'impost sobre el valor afegit aplicats als llibres, als diaris i a les revistes (Tram. 295-00105/11)

  • 1.3

   Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de reglament del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 904/2010 relatiu a la cooperaciˇ administrativa i la lluita contra el frau en l'Ómbit de l'impost sobre el valor afegit (Tram. 295-00106/11)

  • 1.4

   Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de directiva del Consell per la qual es modifiquen la Directiva 2006/112/CE i la Directiva 2009/132/CE pel que fa a determinades obligacions respecte de l'impost sobre el valor afegit per a les prestacions de serveis i les vendes a distÓncia de bÚns (Tram. 295-00107/11)

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relaciˇ a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE, relativa a l'eficiŔncia energŔtica (Tram. 295-00103/11)

  Decisiˇ sobre l'elaboraciˇ del dictamen.

 • 3

  Consideraciˇ sobre l'elaboraciˇ d'una proposta de resoluciˇ amb relaciˇ al programa de treball de la Comissiˇ Europea per al 2017.