Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 14 de desembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el foment de l'atenció a persones amb Alzheimer i a llurs familiars (Tram. 250-00570/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 222, 9; esmenes: BOPC, 258, 9)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'augment del nombre de places en residències per a la gent gran a Aran (Tram. 250-00596/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 233, 40; esmenes: BOPC, 270, 126)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la dotació d'un equipament residencial i centre de dia a Ripollet (Tram. 250-00598/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 233, 42; esmenes: BOPC, 270, 126)

 • 4

  Proposta de resolució sobre protecció internacional (Tram. 250-00602/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 233, 46; esmenes: BOPC, 270, 127)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la construcció de la residència i centre de dia del barri de Sant Pere Nord, a Terrassa (Tram. 250-00618/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 99; esmenes: BOPC, 270, 129)

 • 6

  Compareixença de representants de la Plataforma per a la Defensa de l'Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a exposar els resultats de l'informe sobre la salut mental en el marc dels afers socials (Tram. 357-00254/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.