Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

Dia:
Dimarts, 13 de desembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença d'una representació de la Plataforma Xnet davant la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Tram. 357-00330/11)

    Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

    Compareixença.

  • 2

    Escrit tramès pel conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre la creació d'un mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau (Reg. 40773)