Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 15 de desembre de 2016
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les polítiques actuals en l'àmbit de la salut laboral (Tram. 355-00054/11)

  Antoni Comín Oliveres, Conseller del Departament de Salut

  Sessió informativa.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contractes amb clíniques privades que el Departament de Salut avaluarà per saber si hi ha hagut sobrecostos (Tram. 311-00329/11)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 217, 70)

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les sospites relatives a sobrecostos en la derivació de pacients a clíniques privades (Tram. 311-00330/11)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 217, 71)

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el brot de legionel·losi de l'octubre del 2016 (Tram. 311-00457/11)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 257, 83)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos de legionel·losi del 2016 (Tram. 311-00458/11)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 257, 84)

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a fer front al brot de legionel·losi de l'octubre del 2016 (Tram. 311-00459/11)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 257, 84)

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol adoptat per a fer front al brot de legionel·losi de l'octubre del 2016 (Tram. 311-00460/11)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 257, 84)

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a prevenir l'aparició de nous casos de legionel·losi (Tram. 311-00461/11)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 257, 85)