Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 14 de desembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'increment de la inversió i la plantilla d'Adif a la província de Tarragona (Tram. 250-00526/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 184, 43; esmenes: BOPC, 215, 4)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el millorament de l'accessibilitat a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Tram. 250-00573/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 222, 12; esmenes: BOPC, 261, 9)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les infraestructures viàries a Molins de Rei (Tram. 250-00594/11)

  Joan Ramon Casals i Mata, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 228, 25)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la recuperació de l'estació de Sant Quirze del Vallès com a inici de la línia S55 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en determinades franges horàries (Tram. 250-00604/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 233, 49; esmenes: BOPC, 279, 6)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la creació de l'Autoritat Territorial de Mobilitat a les Terres de l'Ebre - Priorat (Tram. 250-00616/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 97; esmenes: BOPC, 279, 7)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya davant la Comissió de Territori perquè informi sobre l'estat del sector de les empreses d'enginyeria i consultoria (Tram. 356-00423/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Projecte de llei de l'arquitectura

  • 7.1

   Proposta d'audiència en comissió del president de la Federació de Municipis de Catalunya, o de la persona en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00790/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.2

   Proposta d'audiència en comissió del president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, o de la persona en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00791/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.3

   Proposta d'audiència en comissió de Lluís Comeron Graupera, degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00792/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.4

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Guix Armengou, degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00793/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.5

   Proposta d'audiència en comissió de Leo Bejarano, president del Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00794/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.6

   Proposta d'audiència en comissió de Daniel Mòdol Deltell, regidor d'Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00795/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.7

   Proposta d'audiència en comissió de Jaume Busquets Fàbregas, president de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00796/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.8

   Proposta d'audiència en comissió de Miquel Darnés i Cirera, degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00797/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.9

   Proposta d'audiència en ponència de Leo Bejarano Manjón, president del Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00828/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.10

   Proposta d'audiència en ponència d'Anna Parés i Rifà, degana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00829/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.11

   Proposta d'audiència en ponència de Lluïsa Presmanes Rivas, membre de la Comissió de Medi Ambient del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00830/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.12

   Proposta d'audiència en ponència de Jaume Busquets Fàbregas, president de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00831/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.13

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00832/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.14

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la cooperativa d'arquitectes La Col amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00833/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.15

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00834/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.16

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Geògrafs amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00835/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.17

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00836/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.18

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00837/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.19

   Proposta d'audiència en comissió de Rafael de Cáceres Zurita, arquitecte, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00838/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.20

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00839/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.21

   Proposta d'audiència en ponència de Norberto Beirak, arquitecte i urbanista, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00879/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.22

   Proposta d'audiència en ponència de Rubén Navarro González, arquitecte i professor, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00880/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.23

   Proposta d'audiència en ponència de Fèlix Pardo Marín, doctor en arquitectura, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00881/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.24

   Proposta d'audiència en ponència de Xavier Valls, arquitecte, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00882/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.25

   Proposta d'audiència en ponència de Miquel Darnés i Cirera, enginyer tècnic industrial, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00883/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.26

   Proposta d'audiència en ponència de Félix de Azúa Comella, excatedràtic d'estètica i teoria de les arts de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00884/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.27

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Fundació Civio amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00885/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.28

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació d'Arquitectura i Sostenibilitat amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00886/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.29

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Observatori de Contractació Pública amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00887/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.30

   Proposta d'audiència en comissió de Lluís Comeron Graupera, degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00888/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.31

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Gosalves i López, president del Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00889/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.32

   Proposta d'audiència en comissió de Jaume Busquets Fàbregas, president del Col·legi de Geògrafs a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00890/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.33

   Proposta d'audiència en comissió de Jaume Matamala i Minguet, president de la Comissió de Medi Ambient del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00891/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.34

   Proposta d'audiència en comissió d'Oriol Altisench, degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00892/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.35

   Proposta d'audiència en comissió de Xavier Font i Mach, degà del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00893/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.36

   Proposta d'audiència en comissió de Miquel Darnés, degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00894/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.37

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Guix i Armengou, degà del Col·legi i Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00895/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.38

   Proposta d'audiència en comissió de Joan B. Casas Onteniente, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00896/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.39

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Donés Barcons, director general de l'Associació de Promotors Constructors d'Edificis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00897/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.40

   Proposta d'audiència en comissió de Ramon Sanabria Boix, president de l'associació Arquitectes per l'Arquitectura, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00898/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.41

   Proposta d'audiència en comissió de Pere Montaña i Josa, en representació de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00899/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.42

   Proposta d'audiència en comissió de Pere Pons Vendrell, en representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00900/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.43

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Ros Ballesteros, president del Consell d'Escoles d'Arquitectura de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00901/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.44

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Badia, arquitecte i periodista, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00902/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.45

   Proposta d'audiència en comissió de Rosa Rull Beltran, arquitecta, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00903/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.46

   Proposta d'audiència en comissió de Llàtzer Moix, periodista i redactor en cap adjunt de "La Vanguardia", amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00904/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.47

   Proposta d'audiència en comissió de Sebastià Jornet i Forner, arquitecte, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00905/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.48

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00906/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.49

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00907/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.50

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00908/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.51

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Promotors Públics d'Obres de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00909/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.52

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes i Enginyers d'Edificació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00910/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.53

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00911/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.54

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00912/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.55

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obra Pública de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00913/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.56

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00914/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.57

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00915/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.58

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Geògrafs amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00916/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.59

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00917/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.