Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 14 de desembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Carŕcter de la sessió:
Sessió ordinŕria

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'increment de la inversió i la plantilla d'Adif a la província de Tarragona (Tram. 250-00526/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 184, 43; esmenes: BOPC, 215, 4)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el millorament de l'accessibilitat a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Tram. 250-00573/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 222, 12; esmenes: BOPC, 261, 9)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les infraestructures viŕries a Molins de Rei (Tram. 250-00594/11)

  Joan Ramon Casals i Mata, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 228, 25)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la recuperació de l'estació de Sant Quirze del Vallčs com a inici de la línia S55 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en determinades franges horŕries (Tram. 250-00604/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 233, 49; esmenes: BOPC, 279, 6)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la creació de l'Autoritat Territorial de Mobilitat a les Terres de l'Ebre - Priorat (Tram. 250-00616/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 97; esmenes: BOPC, 279, 7)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya davant la Comissió de Territori perquč informi sobre l'estat del sector de les empreses d'enginyeria i consultoria (Tram. 356-00423/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Projecte de llei de l'arquitectura

  • 7.1

   Proposta d'audičncia en comissió del president de la Federació de Municipis de Catalunya, o de la persona en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00790/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.2

   Proposta d'audičncia en comissió del president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, o de la persona en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00791/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.3

   Proposta d'audičncia en comissió de Lluís Comeron Graupera, degŕ del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00792/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.4

   Proposta d'audičncia en comissió de Jordi Guix Armengou, degŕ del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00793/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.5

   Proposta d'audičncia en comissió de Leo Bejarano, president del Col·legi Oficial d'Ambientňlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00794/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.6

   Proposta d'audičncia en comissió de Daniel Mňdol Deltell, regidor d'Arquitectura, Paisatge Urbŕ i Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00795/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.7

   Proposta d'audičncia en comissió de Jaume Busquets Fŕbregas, president de la Delegació del Col·legi de Geňgrafs a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00796/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.8

   Proposta d'audičncia en comissió de Miquel Darnés i Cirera, degŕ del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tčcnics Industrials de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00797/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.9

   Proposta d'audičncia en pončncia de Leo Bejarano Manjón, president del Col·legi Oficial d'Ambientňlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00828/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.10

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Anna Parés i Rifŕ, degana del Col·legi de Politňlegs i Sociňlegs, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00829/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.11

   Proposta d'audičncia en pončncia de Lluďsa Presmanes Rivas, membre de la Comissió de Medi Ambient del Col·legi de Biňlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00830/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.12

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Busquets Fŕbregas, president de la Delegació del Col·legi de Geňgrafs a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00831/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.13

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tčcnics Industrials de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00832/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.14

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la cooperativa d'arquitectes La Col amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00833/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.15

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Ambientňlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00834/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.16

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi de Geňgrafs amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00835/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.17

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00836/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.18

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00837/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.19

   Proposta d'audičncia en comissió de Rafael de Cáceres Zurita, arquitecte, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00838/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.20

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi de Politňlegs i Sociňlegs amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00839/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.21

   Proposta d'audičncia en pončncia de Norberto Beirak, arquitecte i urbanista, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00879/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.22

   Proposta d'audičncia en pončncia de Rubén Navarro González, arquitecte i professor, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00880/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.23

   Proposta d'audičncia en pončncia de Fčlix Pardo Marín, doctor en arquitectura, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00881/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.24

   Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Valls, arquitecte, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00882/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.25

   Proposta d'audičncia en pončncia de Miquel Darnés i Cirera, enginyer tčcnic industrial, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00883/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.26

   Proposta d'audičncia en pončncia de Félix de Azúa Comella, excatedrŕtic d'estčtica i teoria de les arts de l'Escola Tčcnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00884/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.27

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Civio amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00885/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.28

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Arquitectura i Sostenibilitat amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00886/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.29

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Observatori de Contractació Pública amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00887/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.30

   Proposta d'audičncia en comissió de Lluís Comeron Graupera, degŕ del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00888/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.31

   Proposta d'audičncia en comissió de Jordi Gosalves i López, president del Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tčcnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00889/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.32

   Proposta d'audičncia en comissió de Jaume Busquets Fŕbregas, president del Col·legi de Geňgrafs a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00890/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.33

   Proposta d'audičncia en comissió de Jaume Matamala i Minguet, president de la Comissió de Medi Ambient del Col·legi de Biňlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00891/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.34

   Proposta d'audičncia en comissió d'Oriol Altisench, degŕ del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00892/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.35

   Proposta d'audičncia en comissió de Xavier Font i Mach, degŕ del Col·legi d'Enginyers Tčcnics d'Obres Públiques de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00893/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.36

   Proposta d'audičncia en comissió de Miquel Darnés, degŕ del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tčcnics Industrials de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00894/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.37

   Proposta d'audičncia en comissió de Jordi Guix i Armengou, degŕ del Col·legi i Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00895/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.38

   Proposta d'audičncia en comissió de Joan B. Casas Onteniente, degŕ del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00896/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.39

   Proposta d'audičncia en comissió de Josep Donés Barcons, director general de l'Associació de Promotors Constructors d'Edificis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00897/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.40

   Proposta d'audičncia en comissió de Ramon Sanabria Boix, president de l'associació Arquitectes per l'Arquitectura, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00898/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.41

   Proposta d'audičncia en comissió de Pere Montańa i Josa, en representació de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00899/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.42

   Proposta d'audičncia en comissió de Pere Pons Vendrell, en representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00900/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.43

   Proposta d'audičncia en comissió de Jordi Ros Ballesteros, president del Consell d'Escoles d'Arquitectura de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00901/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.44

   Proposta d'audičncia en comissió de Jordi Badia, arquitecte i periodista, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00902/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.45

   Proposta d'audičncia en comissió de Rosa Rull Beltran, arquitecta, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00903/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.46

   Proposta d'audičncia en comissió de Llŕtzer Moix, periodista i redactor en cap adjunt de "La Vanguardia", amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00904/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.47

   Proposta d'audičncia en comissió de Sebastiŕ Jornet i Forner, arquitecte, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00905/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.48

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tčcnics Industrials de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00906/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.49

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00907/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.50

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00908/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.51

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Promotors Públics d'Obres de Sňl i Habitatge amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00909/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.52

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes i Enginyers d'Edificació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00910/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.53

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00911/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.54

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00912/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.55

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Enginyers Tčcnics d'Obra Pública de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00913/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.56

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Ambientňlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00914/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.57

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi de Biňlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00915/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.58

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi de Geňgrafs amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00916/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.59

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi de Politňlegs i Sociňlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 352-00917/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.