Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 14 de desembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya del 2015 (Tram. 355-00043/11)

  Jordi Jané i Guasch, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el col·lectiu Mossos per la Independència (Tram. 250-00531/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 191, 30)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el logotip del col·lectiu Mossos per la Independència (Tram. 250-00532/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 191, 31)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la seguretat privada (Tram. 250-00542/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 201, 35; esmenes: BOPC, 232, 3)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la seguretat al municipi de Sant Cugat del Vallès (Tram. 250-00574/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 222, 14; esmenes: BOPC, 256, 27)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent de la Junta de Seguretat de Catalunya (Tram. 250-00579/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Comissió d'Interior; Lluís Guinó i Subirós, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Interior; Carles Castillo Rosique, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Interior; Joan Josep Nuet i Pujals, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Interior; Alberto Villagrasa Gil, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Interior

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 222, 19)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la millora de la Sala Conjunta de Comandament de la Guàrdia Urbana i la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de Barcelona (Tram. 250-00603/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 233, 48)