Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 15 de desembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de creació d'un grup de treball sobre la protecció dels refugiats a Catalunya (Tram. 251-00006/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Magda Casamitjana i Aguilà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

 • 2

  Proposta de resolució de suport als drets civils i polítics de la població kurda de Turquia en l'àmbit municipal (Tram. 250-00678/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Adriana Delgado i Herreros, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació

  (Text presentat: BOPC, 262, 40)

 • 3

  Compareixença d'una representació del Banc d'ADN davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre l'avenç en la recuperació i l'exhumació de les fosses de la Guerra Civil a Catalunya (Tram. 357-00196/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre els avenços amb relació al banc públic d'ADN (Tram. 357-00338/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació del Comitè Executiu del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre el pla d'actuació i el finançament del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Tram. 357-00023/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.