Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 14 de desembre de 2016
Hora:
16:15h. En acabar la sessió 7.2
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la redacció d'una llei de contaminació odorífera (Tram. 250-00538/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 197, 14; esmenes: BOPC, 233, 28)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'abastament d'aigua potable als veïns de l'espai rural de Gallecs (Tram. 250-00565/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 216, 33; esmenes: BOPC, 245, 15)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la quantificació del nombre màxim d'óssos al territori (Tram. 250-00576/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 222, 16; esmenes: BOPC, 258, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del centre de gestió de residus de la Garrotxa (Tram. 250-00578/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 222, 17)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi de les accions per a mitigar la contaminació de l'aire a l'àrea de Barcelona (Tram. 356-00142/11)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Estratègia Catalana Residu Zero davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui el fonament i la conveniència d'una llei de prevenció dels residus i per a l'ús eficient dels recursos (Tram. 356-00253/11)

  Ferran Civit i Martí, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat; Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat; Jordi Terrades i Santacreu, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat; Hortènsia Grau Juan, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat; Marisa Xandri Pujol, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat; Mireia Boya e Busquet, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Retorna davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui el fonament i la conveniència d'una llei de prevenció dels residus i per a l'ús eficient dels recursos (Tram. 356-00254/11)

  Ferran Civit i Martí, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat; Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat; Jordi Terrades i Santacreu, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat; Hortènsia Grau Juan, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat; Marisa Xandri Pujol, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat; Mireia Boya e Busquet, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè presenti el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (Tram. 356-00383/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les accions de lluita i eradicació del caragol poma i altres espècies al·lòctones (Tram. 356-00384/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.