Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 26 d'octubre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Josep Maria Tost i Borràs, director de l'Agència de Residus de Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, per a informar sobre el procés i el pla de descontaminació i restauració que ha de portar a terme Ercros als sòls industrials de Flix (Tram. 357-00180/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Marc Mur Bages, alcalde de Flix, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a exposar les demandes de l'Ajuntament amb relació a la contaminació dels sòls dels terrenys d'Ercros (Tram. 357-00183/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Joan Grimalt Obrador, professor del Consell Superior d'Investigacions Científiques i expert en geoquímica orgànica ambiental, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar l'eliminació dels residus dels sòls industrials i la contaminació dels sòls al recinte industrial d'Ercros a Flix (Tram. 357-00181/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Marta Pujadas i Garriga, doctora en ciència i tecnologia ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i autora d'una tesi sobre la planta química de Flix, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar l'eliminació dels residus dels sòls industrials i la contaminació dels sòls al recinte industrial d'Ercros a Flix (Tram. 357-00182/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de Jordi Sunyer Deu, especialista en epidemiologia ambiental, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre els efectes nocius de la contaminació dels sòls del recinte industrial de l'empresa Ercros a Flix (Tram. 357-00184/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença de Jordi Sierra Llopart, membre de la Unitat de Sanitat Ambiental i Edafologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre els efectes nocius de la contaminació dels sòls del recinte industrial de l'empresa Ercros a Flix (Tram. 357-00185/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució d'adhesió a l'Aliança Mar Blava (Tram. 250-00387/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 69; esmenes: BOPC, 156, 12)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el canal sobreeixidor del riu Daró al pas per la Bisbal d'Empordà (Tram. 250-00388/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 71; esmenes: BOPC, 156, 12)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un col·lector a la Bisbal d'Empordà (Tram. 250-00389/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 122, 73)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la regulació de la fauna salvatge al Bosc de Poblet (Tram. 250-00394/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 122, 77)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la neteja del litoral amb embarcacions de neteja (Tram. 250-00461/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 140, 59; esmenes: BOPC, 188, 9)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la reconsideració de l'autorització de l'activitat extractiva de Malacara, a Estaràs (Tram. 250-00462/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 140, 60)