Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 14 de desembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Carŕcter de la sessió:
Sessió ordinŕria

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 202-00039/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Nomenament de la pončncia que ha d'elaborar l'informe

  (Text presentat: BOPC, 206, 110)

 • 2

  Proposta d'audičncia en comissió de Petra Sáiz, presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00765/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 3

  Proposta d'audičncia en comissió de Josep Canal, interventor tresorer de l'Ajuntament de Mataró, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00766/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 4

  Proposta d'audičncia en comissió de Daniel Faura, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00767/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 5

  Proposta d'audičncia en comissió de Luis A. Suárez Arias, degŕ del Col·legi de Registradors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00768/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 6

  Proposta d'audičncia en comissió de Joan B. Casas, degŕ del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00769/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 7

  Proposta d'audičncia en comissió d'Antňnia Agulló, catedrŕtica de dret tributari de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00770/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 8

  Proposta d'audičncia en comissió de Luis Alonso González, catedrŕtic de dret tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00771/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 9

  Proposta d'audičncia en comissió de Tomŕs Font Llovet, president del Consell Tributari de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00772/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 10

  Proposta d'audičncia en comissió de Carles Mateos, responsable de Comissions Obreres a l'Agčncia Tributŕria de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00773/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 11

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Serveis Públics de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00774/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 12

  Proposta d'audičncia en comissió de José Antonio Noguera Ferrer, professor de sociologia de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00775/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Ŕngels Martínez Castells, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 13

  Proposta d'audičncia en comissió de Miguel Ángel Mayo Martínez, expert en fiscalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00776/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Ŕngels Martínez Castells, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 14

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidŕria amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00777/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Ŕngels Martínez Castells, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 15

  Proposta d'audičncia en pončncia de Carlos de Rosselló Moreno, doctor en dret i especialista en dret financer i tributari, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00803/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 16

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jorge Onrubia, professor del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00804/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 17

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Ángel de la Fuente, director executiu de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada i investigador en matčria d'hisenda autonňmica, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00805/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 18

  Proposta d'audičncia en pončncia de Gonzalo Bernardos Domínguez, professor d'economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00806/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 19

  Proposta d'audičncia en pončncia de José María Gay de Liébana, professor d'economia financera de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00807/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 20

  Proposta d'audičncia en pončncia de Carmen Marín González, analista de recerca de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00808/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 21

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Enoch Albertí Rovira, degŕ de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i catedrŕtic de dret constitucional, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00813/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 22

  Proposta d'audičncia en pončncia de Susana Sartorio Albalat, catedrŕtica de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00814/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 23

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Heribert Padrol Munté, assessor fiscal, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00815/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 24

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Jové Vilalta, president de la Junta de Personal de l'Agčncia Tributŕria de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00816/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 25

  Proposta d'audičncia en pončncia de Daniel Mas Clanxet, president de l'Associació Professional de Tčcnics de l'Administració Tributŕria de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00817/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 26

  Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Remolŕ Sans, president de l'Associació d'Inspectors Tributaris de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00818/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 27

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Antoni Duran Sindreu, assessor fiscal i professor de dret tributari, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00819/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 28

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00820/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 29

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació de Professionals Tčcnics Tributaris de Catalunya i Balears amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00821/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 30

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Comissió d'Assessors Fiscals del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00822/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 31

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00823/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 32

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00824/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 33

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00825/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 34

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell de Governs Locals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00826/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 35

  Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Casanovas, especialista en fiscalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributŕria de la Generalitat de Catalunya (Tram. 352-00827/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 36

  Sol·licitud de compareixença d'un representant del Consell Superior de la Cooperació davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquč informi sobre la conveničncia del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, de regulació del funcionament de les seccions de crčdit de les cooperatives (Tram. 356-00425/11)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 37

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Superior de la Cooperació davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquč informi sobre la conveničncia i l'oportunitat del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, de regulació del funcionament de les seccions de crčdit de les cooperatives (Tram. 356-00438/11)

  Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 38

  Compareixença del secretari d'Economia davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre l'execució del pressupost (Tram. 357-00253/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

 • 39

  Compareixença del secretari d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a presentar l'informe del Departament d'Economia i Hisenda sobre les possibles reformes de l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'impost sobre successions i donacions i l'impost sobre el patrimoni (Tram. 357-00187/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.