Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 14 de desembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals per a explicar la proposta de directrius de treball de l'Oficina per als propers anys (Tram. 357-00332/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del secretari per al Desenvolupament de l'Autogovern davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre el programa d'acció de govern (Tram. 357-00150/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre el programa d'actuació de l'Institut (Tram. 357-00151/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a donar compte dels informes que li ha encomanat el Govern (Tram. 357-00268/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 5

  Proposta de designació de candidats per a l'elecció de magistrats del Tribunal Constitucional (Tram. 284-00013/11)

  .

  (Proposta de candidats: BOPC, 281, 8)