Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 15 de desembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa davant la Comissió de Treball perquè expliqui la situació dels centres especials de treball (Tram. 356-00442/11)

  Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Compareixença de la subdirectora general de Treball en la Diversitat davant la Comissió de Treball per a explicar la situació dels centres especials de treball (Tram. 357-00235/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Maria Recuero Sánchez, secretària general de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la sinistralitat laboral (Tram. 356-00439/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Lorenzo Villaplana Marín, secretari d'acció sindical de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la sinistralitat laboral (Tram. 356-00440/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que equipara l'acomiadament de treballadors temporals i fixos (Tram. 250-00611/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 92; esmenes: BOPC, 270, 128)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la igualtat i la conciliació de la vida laboral i la personal (Tram. 250-00615/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 96; esmenes: BOPC, 270, 129)

 • 7

  Compareixença del director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa davant la Comissió de Treball per a explicar la situació dels centres especials de treball (Tram. 357-00355/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

Nota: * En cas que s'aprovi la sol·licitud inclosa en el primer punt de l'ordre del dia (tram. 356-00442/11), el president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, fa avinent que proposarà ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença en aquesta mateixa sessió, conjuntament amb el punt 2 (tram. 357-00235/11).
** En el cas que s'aprovin les sol·licituds incloses en els punts 3 i 4 de l'ordre del dia (tram. 356-00439/11 i 356-00440/11) se substanciaran, en una sessió futura, com una única compareixença.