Agenda parlamentària

Febrer de 2017

Dimecres, 1

09:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/01/2017)

15:00h

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/01/2017)

18:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària. En acabar la sessió de la comissió anterior

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2017)

Dijous, 2

09:30h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/01/2017)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2017)

10:00h

Comissió de Treball

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/01/2017)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/01/2017)

Divendres, 3

11:00h

Ponència: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

(Desconvocat/ada: 01/12/2017)

Dilluns, 6

15:00h

Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 03/02/2017)

Dimarts, 7

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 03/02/2017)

15:00h

Comissió d'Ensenyament

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/02/2017)

15:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 31/01/2017)

15:00h

Grup de Treball sobre el Règim d'Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat

Sessió ordinària

Sala 10

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/02/2017)

Dimecres, 8

09:30h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/02/2017)

Dijous, 9

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/02/2017)

Dilluns, 13

10:00h

Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 08/02/2017)

15:00h

Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/01/2017)

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/02/2017)

15:00h

Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 09/02/2017)

15:30h

Grup de Treball sobre la Protecció dels Refugiats a Catalunya

Sessió constitutiva

Sala 1

(Aparició al web: 09/02/2017)

Dimarts, 14

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 10/02/2017)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 10/02/2017)

15:00h

Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 25/01/2017)

Dimecres, 15

09:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/02/2017)

10:30h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/02/2017)

11:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/02/2017)

11:00h

Ponència: Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives

Sessió constitutiva

Sala 3

(Aparició al web: 07/02/2017)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/02/2017)

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 13/02/2017)

16:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/02/2017)

Dijous, 16

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/02/2017)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/02/2017)

14:50h

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 13/02/2017)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/02/2017)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/02/2017)

Divendres, 17

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/02/2017)

11:00h

Ponència: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

(Desconvocat/ada: 01/12/2017)

Dilluns, 20

15:00h

Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 16/02/2017)

Dimarts, 21

10:30h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 16/02/2017)

15:00h

Comissió d'Ensenyament

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 16/02/2017)

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/02/2017)

15:00h

Grup de Treball sobre el Règim d'Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/02/2017)

Dimecres, 22

09:30h

Ponència: Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 20/02/2017)

09:35h

Ponència: Proposició de llei electoral de Catalunya

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 20/02/2017)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/02/2017)

13:00h

Grup de Treball sobre el Model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Sessió ordinària. *En acabar la sessió plenària del matí

Sala 1

(Aparició al web: 20/02/2017)

13:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei sobre l'audiovisual

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 20/02/2017)

Dijous, 23

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/02/2017)

18:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 23/02/2017)

Divendres, 24

11:30h

Ponència: Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 22/02/2017)

Dilluns, 27

15:00h

Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 23/02/2017)

15:00h

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Sessió ordinària

Sala 9

(Aparició al web: 22/02/2017)

Dimarts, 28

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 24/02/2017)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 24/02/2017)

15:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/02/2017)

15:00h

Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/02/2017)

15:00h

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/02/2017)

15:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 23/02/2017)