Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 16 de febrer de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de representants del Comitè 1r de Desembre davant la Comissió de Salut perquè informin sobre l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH i contra l'estigma relacionat (Tram. 356-00287/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Jorge Soler González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Assumpta Escarp Gibert, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Albano Dante Fachin Pozzi, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Santi Rodríguez i Serra, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Eulàlia Reguant i Cura, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el finançament del Consorci Sanitari de Terrassa (Tram. 250-00435/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 76; esmenes: BOPC, 173, 15)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els riscos en les exploracions radiològiques (Tram. 250-00445/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 133, 39; esmenes: BOPC, 173, 16)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'atenció sanitària a Castellar del Vallès (Tram. 250-00466/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 146, 54; esmenes: BOPC, 195, 10)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les polítiques públiques per a fer front a l'epidèmia del VIH (Tram. 250-00469/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 146, 57; esmenes: BOPC, 195, 10)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el compliment del Conveni col·lectiu de l'Hospital Universitari Sant Joan, de Reus (Tram. 250-00496/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 165, 39; esmenes: BOPC, 216, 27)

 • 7

  Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària

  • 7.1

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-00999/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.2

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de SOS Racisme amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01000/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.3

   Proposta d'audiència en ponència de Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01001/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.4

   Proposta d'audiència en ponència de Jaume Gabarró, secretari general de la Federació de Salut de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01002/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.5

   Proposta d'audiència en ponència de María José Molina, secretària general de la Federació de Salut de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01003/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.6

   Proposta d'audiència en ponència de Roser Añó, en representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01004/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.7

   Proposta d'audiència en ponència de Carlos Losana, en representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01005/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.8

   Proposta d'audiència en ponència d'Antoni Roman, president de la Societat Catalana de Transplantaments, amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01006/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.9

   Proposta d'audiència en comissió de Jaume Tort i Bardolet, director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01007/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.10

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01008/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.11

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Creu Roja a Catalunya amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01009/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.12

   Proposta d'audiència en comissió de Montse Pineda, representant de la Plataforma per a una Atenció Sanitària Universal a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01010/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.13

   Proposta d'audiència en comissió d'Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01011/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.14

   Proposta d'audiència en comissió d'Alba Cuevas, directora de SOS Racisme Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01012/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.15

   Proposta d'audiència en comissió de Blanca de Gispert, representant del Fòrum Català d'Atenció Primària, amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01013/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.16

   Proposta d'audiència en comissió d'Estefanía Quílez, representant de l'Espai de l'Immigrant del Raval, amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01014/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.17

   Proposta d'audiència en comissió de Rafael Ribó, síndic de greuges, amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01015/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.18

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01016/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.19

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01017/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.20

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01018/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.21

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Societat Civil Catalana amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01019/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.22

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01020/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.23

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01021/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.24

   Proposta d'audiència en comissió de Montserrat Gea, investigadora i professora de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01022/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.25

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01023/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 7.26

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01024/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

 • 8

  Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària (Tram. 200-00018/11)

  Nomenament de la Ponència.

  (Text presentat: BOPC, 239, 67; esmenes a la totalitat: BOPC, 268, 8)

 • 9

  Compareixença de representants del Comitè 1r de Desembre davant la Comissió de Salut per a informar sobre l'Acord nacional per a afrontar l'epidèmia del VIH i lluitar contra l'estigma relacionat (Tram. 357-00375/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 10

  Formulació oral d'una nova proposta d'audiència amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària.

 • 11

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la plataforma Marea Blanca amb relació al Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 352-01187/11)

  Comissió de Salut

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença de representants del Comitè 1r de Desembre perquè informin sobre l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH i contra l'estigma relacionat (tram. 356-00287/11), com a punt 2 de l'ordre del dia.