Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 13 de febrer de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió del Síndic de Greuges (Tram. 412-00004/11)

  Ple del Parlament

  Elecció del vicepresident de la comissió.

 • 2

  Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura corresponent al 2016 (Tram. 360-00019/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 300, 71)

 • 3

  Proposta de conformitat per a la designació d'un membre de l'Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants (Tram. 284-00014/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Substanciació.