Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 15 de febrer de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió de Cultura perquè expliqui el darrer informe sobre l'estat de la llengua catalana i sobre les polítiques lingüístiques de l'occità (Tram. 356-00460/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Isona Passola, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació del cinema català (Tram. 356-00498/11)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Cultura perquè presenti les seves propostes per al Pla estratègic de l'audiovisual 2017-2020 (Tram. 356-00507/11)

  Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'Any Europeu del Patrimoni Cultural (Tram. 250-00569/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 216, 37; esmenes: BOPC, 245, 16)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'Arxiu Comarcal de l'Alta Ribagorça (Tram. 250-00617/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 98)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'exempció de l'acreditació del coneixement del català (Tram. 250-00621/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 102)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el reconeixement del plurilingüisme a l'Estat espanyol (Tram. 250-00623/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 105; esmenes: BOPC, 268, 15)

 • 8

  Proposta de resolució sobre una cultura accessible a tothom (Tram. 250-00631/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 245, 30)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la commemoració de l'aniversari del naixement de Clara Campoamor (Tram. 250-00632/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 245, 30; esmenes: BOPC, 289, 13)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'emplaçament de l'Arxiu Comarcal de l'Alta Ribagorça (Tram. 250-00635/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 245, 33; esmenes: BOPC, 289, 14)

 • 11

  Proposta de resolució sobre les pensions dels creadors (Tram. 250-00677/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 262, 38)

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'impuls de la cultura (Tram. 250-00697/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 27; esmenes: BOPC, 302, 24)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la protecció de la cova del Tabac, de Camarasa (Tram. 250-00742/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 281, 12)

 • 14

  Constitució del Grup de Treball per a l'Estudi i la Reflexió sobre el Model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Tram. 409-00006/11)

  Comissió de Cultura

  Constitució del grup de treball i nomenament, si escau, del /de la ponent relator/a.