Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

Dia:
Dimarts, 14 de febrer de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia