Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 15 de febrer de 2017
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la carretera C-14 entre Montblanc i Solivella (Tram. 250-00655/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 40; esmenes: BOPC, 294, 32)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la gestió i planificació de l'horari dels trens accessibles del servei de rodalia (Tram. 250-00668/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 262, 29; esmenes: BOPC, 305, 34)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'accessibilitat al servei de trens de rodalia (Tram. 250-00747/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 281, 18; esmenes: BOPC, 316, 26)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la titularitat de les vies que es construeixin al Vallès (Tram. 250-00667/11)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Lluís M. Corominas i Díaz, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 262, 27)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el desenvolupament de la xarxa secundària de regadiu del canal Segarra-Garrigues (Tram. 250-00682/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 262, 44; esmenes: BOPC, 305, 36)

 • 6

  Compareixença en comissió d'una representació de la cooperativa d'arquitectes LaCol amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00264/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en comissió del president de l'associació Arquitectes per l'Arquitectura amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00277/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en comissió de Norberto Beirak, arquitecte i urbanista, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00266/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença en comissió de Rubén Navarro González, arquitecte i professor, amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00267/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença en comissió d'una representació de l'Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00270/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença en comissió del president de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00279/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença en comissió del president del Consell d'Escoles d'Arquitectura de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00278/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00255/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00256/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.