Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 16 de febrer de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia sobre la presumpta elaboració d'una llista de membres del poder judicial favorables al procés independentista (Tram. 354-00133/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Proposta de resolució sobre els treballadors interins i la indemnització per extinció de contracte (Tram. 250-00626/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 245, 26)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la defensa dels drets de les víctimes de violència masclista en l'àmbit judicial (Tram. 250-00716/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 164)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'actualització de les retribucions dels advocats del torn d'ofici i assistència al detingut (Tram. 250-00719/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 275, 168; esmenes: BOPC, 329, 7)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'increment del personal destinat al tractament penitenciari (Tram. 250-00737/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 186)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la formació específica per als funcionaris i el personal interí de les presons (Tram. 250-00738/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 275, 187; esmenes: BOPC, 329, 8)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació per la Mediació Intercultural i Social amb Immigrants davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el programa de mediació cultural als centres penitenciaris (Tram. 356-00447/11)

  Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'Iñaki Rivera, professor de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris (Tram. 356-00449/11)

  Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris (Tram. 356-00450/11)

  Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris (Tram. 356-00451/11)

  Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Central Sindical Independent i de Funcionaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris (Tram. 356-00452/11)

  Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'un representant de l'Administració de justícia davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris (Tram. 356-00453/11)

  Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris (Tram. 356-00454/11)

  Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris (Tram. 356-00455/11)

  Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.