Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 16 de febrer de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Josep Domingo Ferrer, director del Pla Serra Húnter, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a explicar els resultats i les dades del Pla i exposar les valoracions que en fa el Govern (Tram. 357-00361/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a presentar un informe sobre l'avaluació del Pla Serra Húnter en compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats (Tram. 357-00362/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre les autocaravanes (Tram. 250-00566/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 216, 34; esmenes: BOPC, 256, 26)

 • 4

  Proposta de resolució sobre una universitat catalana de talent i oportunitats (Tram. 250-00610/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 90; esmenes: BOPC, 268, 12)

 • 5

  Proposta de resolució sobre els vehicles elèctrics (Tram. 250-00619/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 100; esmenes: BOPC, 268, 14)

 • 6

  Proposta de resolució sobre els vehicles elèctrics lleugers (Tram. 250-00620/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 101; esmenes: BOPC, 268, 15)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les torres elèctriques de Rubí (Tram. 250-00648/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 31; esmenes: BOPC, 292, 21)