Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 15 de febrer de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les circumstàncies de la detenció i la posada en llibertat de la persona que va atropellar un agent de paisà a Rubí el 15 de desembre de 2016 (Tram. 354-00113/11)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els fets que van tenir lloc a Rubí el 15 de desembre de 2016 arran d'una detenció (Tram. 356-00474/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els fets que van tenir lloc a Rubí el 15 de desembre de 2016 arran d'una detenció (Tram. 356-00476/11)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del comissari en cap dels Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els fets que van tenir lloc a Rubí el 15 de desembre de 2016 arran d'una detenció (Tram. 356-00477/11)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la segona activitat dels mossos d'esquadra, els policies locals i els bombers (Tram. 250-00654/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 38; esmenes: BOPC, 290, 78)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la responsabilitat patrimonial de l'Administració relativa a la seguretat privada derivada de la Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem (Tram. 250-00656/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 40; esmenes: BOPC, 290, 78)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la dotació d'agents dels Mossos d'Esquadra destinats a casos de violència masclista (Tram. 250-00664/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 256, 36; esmenes: BOPC, 290, 79)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació del vestuari i el material dels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00692/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 23; esmenes: BOPC, 305, 37)

 • 9

  Proposta de resolució sobre els sistemes de retenció infantil (Tram. 250-00694/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 268, 24)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'accidentalitat viària (Tram. 250-00695/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 25; esmenes: BOPC, 305, 37)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la destinació de la recaptació de multes i sancions de trànsit (Tram. 250-00699/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 268, 30)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la defensa de les llibertats democràtiques (Tram. 250-00703/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 34; esmenes: BOPC, 305, 37)