Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 15 de febrer de 2017
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d'envelliment actiu (Tram. 250-00625/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 245, 25; esmenes: BOPC, 304, 9)

 • 2

  Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de Santa Coloma de Gramenet (Tram. 250-00680/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Afers Socials i Famílies; Raúl Moreno Montaña, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Afers Socials i Famílies; Marta Ribas Frías, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Afers Socials i Famílies; Fernando Sánchez Costa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Afers Socials i Famílies; Gabriela Serra Frediani, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 262, 42; esmenes: BOPC, 304, 10)

 • 3

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Famílies Acollidores de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01027/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 4

  Proposta d'audiència en comissió de Lluís Vallès i Casanova, president de la Coordinadora d'Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01053/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 5

  Proposta d'audiència en comissió de Jaume Funes, psicòleg, educador i expert en infància, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01028/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 6

  Proposta d'audiència en comissió de Pepa Arqué, presidenta de la Federació de Pisos i Projectes Assistits, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01029/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 7

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01048/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 8

  Proposta d'audiència en comissió de Carme Montserrat, professora de la Universitat de Girona i especialista en l'àmbit de la protecció de la infància, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01030/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 9

  Proposta d'audiència en comissió d'Anna Suñer Damon, presidenta de la Plataforma d'Infància de Catalunya - Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01031/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 10

  Proposta d'audiència en comissió del director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01032/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 11

  Proposta d'audiència en comissió del secretari d'Afers Socials i Famílies amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01033/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 12

  Proposta d'audiència en comissió d'Isabel Sánchez Robles, diputada d'acció social de la Diputació Foral de Biscaia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01034/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 13

  Proposta d'audiència en comissió de Guiomar Todó, en representació de Save the Children, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01046/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 14

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Save the Children amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01059/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 15

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Punt de Referència, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01047/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 16

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01049/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 17

  Proposta d'audiència en comissió de Quima Oliver i Ricart, en representació de l'UNICEF, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01050/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 18

  Proposta d'audiència en comissió d'Àngels Guiteras, en representació de l'Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01051/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 19

  Proposta d'audiència per escrit de l'Institut de Política Familiar amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01052/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 20

  Proposta d'audiència en comissió de David Rodríguez, en representació de la Confederació General del Treball, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 352-01058/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença d'Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional Catalunya, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè exposi les conclusions i les recomanacions respecte a l'acollida de persones amb dret d'asil de l'informe "El asilo en España: un sistema poco acogedor" (Tram. 356-00444/11)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de Teresa García i Marín, presidenta de SOS a la Capacitat Intel·lectual, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el Projecte integral d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual (Tram. 356-00446/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les accions i els objectius de l'entitat per a fomentar l'esport escolar (Tram. 356-00459/11)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en dret de família, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar sobre el sistema de protecció de menors des del punt de vista legal (Tram. 357-00265/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 25

  Compareixença de José Manuel Ramírez, president de l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar de les conclusions de l'informe sobre dependència presentat per aquesta associació el 27 de juliol (Tram. 357-00255/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.