Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 16 de febrer de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre els memoràndums d'acció exterior (Tram. 250-00336/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 110, 33)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la situació de la població tàmil de Sri Lanka després del conflicte bèl·lic (Tram. 250-00553/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència; Ferran Pedret i Santos, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència; Joan Josep Nuet i Pujals, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 201, 48)

 • 3

  Proposta de resolució de condemna de la destitució de Dilma Rousseff com a presidenta del Brasil (Tram. 250-00560/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 211, 27; esmenes: BOPC, 245, 14)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la situació humanitària al Iemen (Tram. 250-00572/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 222, 11; esmenes: BOPC, 258, 10)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre l'obertura de noves delegacions del Govern a Ginebra, Copenhaguen, Varsòvia i Zagreb (Tram. 354-00097/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre les mesures previstes per a complir la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea (Tram. 354-00120/11)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre unes declaracions del jutge Santiago Vidal sobre l'OTAN (Tram. 354-00145/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè expliqui la intervenció de l'entitat en la crisi de refugiats (Tram. 356-00456/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Montagut, president de la Xarxa de Consum Solidari, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, perquè informi sobre els treballs fets amb relació al matrimoni forçat (Tram. 356-00469/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Aureli Argemí i Roca davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la Declaració universal dels drets lingüístics (Tram. 356-00470/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Marc Antoni Malagarriga-Picas, representant del Banc d'ADN, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la localització i la identificació de persones desaparegudes en el context de la Guerra Civil (Tram. 356-00478/11)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior
  200-00015/11. Nomenament de la Ponència i debat i votació de les propostes d'audiència

  • 12.1

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00918/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.2

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00948/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.3

   Proposta d'audiència en ponència de Màrius Vendrell, president de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00967/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.4

   Proposta d'audiència en ponència d'Helena Torroja Mateu, professora de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00949/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.5

   Proposta d'audiència en ponència de Manuel Ballbé, professor de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00950/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.6

   Proposta d'audiència en ponència de Caterina Garcia Segura, catedràtica de relacions internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00951/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.7

   Proposta d'audiència en ponència d'Ángel Rodrigo, professor de dret internacional públic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00952/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.8

   Proposta d'audiència en ponència de Josep Maria Castellà, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00953/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.9

   Proposta d'audiència en ponència de José Luis de Castro Ruano, professor de dret internacional públic de la Universitat del País Basc, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00954/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.10

   Proposta d'audiència en ponència de Blanca Vilà, catedràtica de dret internacional privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00955/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.11

   Proposta d'audiència en ponència de Rafael Arenas, catedràtic de dret internacional privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00956/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.12

   Proposta d'audiència en ponència de Josu de Miguel, professor de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00958/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.13

   Proposta d'audiència en ponència de Xavier Pons Ràfols, professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00959/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.14

   Proposta d'audiència en ponència de Carlos Fernández de Casadevante Romaní, catedràtic de dret internacional públic de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00960/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.15

   Proposta d'audiència en ponència d'Ana Mar Fernández Pasarín, professora de ciències polítiques i de l'Administració pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00961/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.16

   Proposta d'audiència en ponència d'Àlex Calvo, professor de dret internacional públic de la European University, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00962/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.17

   Proposta d'audiència en ponència de Patricia Jiménez de Parga Maseda, professora de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00963/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.18

   Proposta d'audiència en ponència d'Araceli Mangas Martín, professora de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00964/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.19

   Proposta d'audiència en ponència d'Antonio Remiro Brotons, professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00965/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.20

   Proposta d'audiència en ponència de Martín Ortega Carcelén, professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00966/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.21

   Proposta d'audiència en ponència de Sergi Marzabal, en representació de Catalans al Món, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00968/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.22

   Proposta d'audiència en ponència de Marina Falcó amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00969/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.23

   Proposta d'audiència en ponència d'Èric Viladrich, president del Casal Català del Quebec, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00970/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.24

   Proposta d'audiència de Núria Amorós, presidenta del Casal Català de Montevideo, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00971/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.25

   Proposta d'audiència en ponència d'Albert Masquef, president del Cercle Català de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00972/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.26

   Proposta d'audiència en ponència de Xavier Urbaneja, expert en dinamització d'empresaris i professionals a l'estranger, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00973/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 12.27

   Proposta d'audiència en ponència d'Alexis Roig, expert en organització de projectes culturals internacionals, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 352-00974/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

 • 13

  Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
  202-00029/11. Nomenament de la Ponència i debat i votació de les propostes d'audiència

  • 13.1

   Proposta d'audiència en ponència d'Alfons Aragoneses, professor de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00744/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.2

   Proposta d'audiència en ponència de Pau Casanellas Peñalver, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00745/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.3

   Proposta d'audiència en ponència d'August Gil Matamala, advocat, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00746/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.4

   Proposta d'audiència en ponència d'Eva Labarta Ferrer, advocada, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00747/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.5

   Proposta d'audiència en ponència de Carlos Rey González, advocat i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00748/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.6

   Proposta d'audiència en ponència de Ramon Arnabat Mata, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00749/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.7

   Proposta d'audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00798/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.8

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00799/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.9

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Cruanyes, president de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00840/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.10

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'associació Amical de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00841/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.11

   Proposta d'audiència en comissió d'Enric Pubill, president de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00842/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.12

   Proposta d'audiència en comissió de Pere Fortuny i Velázquez, president de l'Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00843/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.13

   Proposta d'audiència en ponència de Paul Preston, professor d'estudis hispànics, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00849/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.14

   Proposta d'audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, catedràtic d'història moderna, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00850/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.15

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Manuel Azaña amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00851/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.16

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Fundació Alternatives amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00852/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.17

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Fundació Rafael del Pino amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00853/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.18

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Fundació José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00854/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.19

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Centre Internacional de Toledo per a la Pau amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00855/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.20

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Reial Institut Elcano amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00856/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.21

   Proposta d'audiència en ponència d'Emilio Lamo de Espinosa, catedràtic de sociologia, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00857/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.22

   Proposta d'audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00858/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.23

   Proposta d'audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències polítiques i socials, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00859/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.24

   Proposta d'audiència en ponència de Josep Fontana, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00860/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.25

   Proposta d'audiència en ponència de Jordi Canal, professor de l'Escola d'Estudis Superiors de Ciències Socials de París, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00861/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.26

   Proposta d'audiència en ponència d'Ian Gibson, historiador i hispanista, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00862/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 13.27

   Proposta d'audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i hispanista, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 352-00863/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

 • 14

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades
  270-00004/11. Nomenament de la Ponència i debat i votació de les propostes d'audiència

  • 14.1

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'associació Amical de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00800/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.2

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'associació Amical de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00845/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.3

   Proposta d'audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00801/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.4

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00802/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.5

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Cruanyes, president de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00844/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.6

   Proposta d'audiència en comissió d'Enric Pubill, president de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00846/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.7

   Proposta d'audiència en comissió de Pere Fortuny i Velázquez, president de l'Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00847/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.8

   Proposta d'audiència en comissió de Manuel Perona i Medina, president de l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00848/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.9

   Proposta d'audiència en ponència de Paul Preston, professor d'estudis hispànics, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00864/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.10

   Proposta d'audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, catedràtic d'història moderna, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00865/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.11

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Manuel Azaña amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00866/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.12

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Fundació Alternatives amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00867/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.13

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Fundació Rafael del Pino amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00868/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.14

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Fundació José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00869/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.15

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Centre Internacional de Toledo per a la Pau amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00870/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.16

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Reial Institut Elcano amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00871/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.17

   Proposta d'audiència en ponència d'Emilio Lamo de Espinosa, catedràtic de sociologia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00872/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.18

   Proposta d'audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de ciències polítiques, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00873/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.19

   Proposta d'audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències polítiques i socials, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00874/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.20

   Proposta d'audiència en ponència de Josep Fontana, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00875/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.21

   Proposta d'audiència en ponència de Jordi Canal, professor de l'Escola d'Estudis Superiors de Ciències Socials de París, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00876/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.22

   Proposta d'audiència en ponència d'Ian Gibson, historiador i hispanista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00877/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 14.23

   Proposta d'audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i hispanista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d'altres normes relacionades (Tram. 352-00878/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

 • 15

  Compareixença de Jordi Bacaria i Colom, director del Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les línies d'actuació d'aquesta fundació (Tram. 357-00204/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.