Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 15 de febrer de 2017
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 200-00017/11)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 239, 58)

 • 2

  Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 202-00023/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 122, 9)

 • 3

  Proposició de llei sobre l'audiovisual (Tram. 202-00047/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar el text de la Proposició de llei.

 • 4

  Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger

  • 4.1

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Puiggalí Allepuz, expert en vot electrònic de l'empresa Scytl, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 352-01025/11)

   Grup Parlamentari Socialista; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.2

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Puiggalí, director d'innovació de Scytl, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 352-01057/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.3

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del col·lectiu Marea Granate amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 352-01026/11)

   Grup Parlamentari Socialista; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.4

   Proposta d'audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 352-01035/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.5

   Proposta d'audiència en ponència d'Ignacio Lago Peñas, professor de ciències polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 352-01036/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.6

   Proposta d'audiència en ponència de Mariano Torcal, professor de ciències polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 352-01037/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.7

   Proposta d'audiència en ponència de Josep Maria Colomer, expert en ciències polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 352-01038/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.8

   Proposta d'audiència en ponència de Ferran Martínez i Coma, expert en ciències polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 352-01039/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.9

   Proposta d'audiència en ponència de Víctor Lapuente, expert en ciències polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 352-01040/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.10

   Proposta d'audiència en ponència de Gabriel Colomé, expert en ciències polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 352-01041/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.11

   Proposta d'audiència en ponència de Clara Riba, experta en ciències polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 352-01042/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.12

   Proposta d'audiència en ponència de Joan Font Fàbregas, expert en ciències polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 352-01043/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.13

   Proposta d'audiència en ponència de Sebastià Llorach Camprubí, en representació d'Escons en Blanc, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 352-01044/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.14

   Proposta d'audiència en ponència de Núria Chinchilla, en representació d'Acció per la Democràcia, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 352-01045/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.15

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Barrat Esteve, professor de dret constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 352-01054/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.16

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Manel Gómez, coordinador del Pla d'acció de la Generalitat per a implementar el vot electrònic dels catalans residents a l'estranger, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 352-01055/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 4.17

   Proposta d'audiència en comissió de Sergi Marzabal, president de Catalans al Món, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger (Tram. 352-01056/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell d'Assemblees Exteriors de Catalunya de l'Assemblea Nacional Catalana davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'experiència dels catalans que viuen a l'exterior amb relació als procediments electorals (Tram. 356-00503/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comissió Internacional de l'Assemblea Nacional Catalana davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'experiència dels catalans que viuen a l'exterior amb relació als procediments electorals (Tram. 356-00504/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'experiència dels catalans que viuen a l'exterior amb relació als procediments electorals (Tram. 356-00505/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Proposició de llei electoral de Catalunya

  • 8.1

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00975/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.2

   Proposta d'audiència en comissió de Tània Verge, professora de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00976/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.3

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Sindicatura de Comptes amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00977/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.4

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00978/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.5

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell de la Informació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00979/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.6

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00980/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.7

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Capo, professor de la Universitat de Barcelona i exmembre de la Junta Electoral Central, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00981/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.8

   Proposta d'audiència en comissió d'Anna Sanz, professora de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00982/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.9

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Botella, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00983/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.10

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Maria Vallès, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00984/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.11

   Proposta d'audiència en comissió de Quim Brugué, director de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00985/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.12

   Proposta d'audiència en comissió d'Eva Anduiza, professora de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00986/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.13

   Proposta d'audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00987/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.14

   Proposta d'audiència en ponència d'Ignacio Lago Peñas, professor de ciències polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00988/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.15

   Proposta d'audiència en ponència de Mariano Torcal, professor de ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00989/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.16

   Proposta d'audiència en ponència de Josep Maria Colomer, professor de ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00990/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.17

   Proposta d'audiència en ponència de Ferran Martínez i Coma, professor de ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00991/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.18

   Proposta d'audiència en ponència de Víctor Lapuente, professor de ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00992/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.19

   Proposta d'audiència en ponència de Gabriel Colomé, professor de ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00993/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.20

   Proposta d'audiència en ponència de Clara Riba, professora de ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00994/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.21

   Proposta d'audiència en ponència de Joan Font Fábregas, professor de ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00995/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.22

   Proposta d'audiència en ponència de Sebastià Llorach Camprubí, representant d'Escons en Blanc, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00996/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.23

   Proposta d'audiència en ponència de Núria Chinchilla, representant de l'associació Acció per la Democràcia, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-00997/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.24

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular de la Proposició de llei electoral de Catalunya amb relació a aquesta proposició de llei (Tram. 352-00998/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal en diverses conferències (Tram. 354-00127/11)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern (Tram. 354-00138/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre unes declaracions del senador Santiago Vidal sobre unes actuacions secretes del Govern (Tram. 354-00135/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal en diverses conferències (Tram. 354-00128/11)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern (Tram. 354-00140/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal en diverses conferències (Tram. 354-00129/11)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern (Tram. 354-00142/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal en diverses conferències (Tram. 354-00130/11)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern (Tram. 354-00139/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 18

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Interior sobre unes afirmacions fetes pel senador Santiago Vidal en diverses conferències (Tram. 354-00131/11)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 19

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Interior sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern (Tram. 354-00141/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 20

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern (Tram. 354-00137/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de Santiago Vidal Marsal, senador per Esquerra Republicana de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions que va fer en diverses conferències (Tram. 356-00484/11)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de Santiago Vidal Marsal, senador per Esquerra Republicana de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern (Tram. 356-00494/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern (Tram. 356-00485/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern (Tram. 356-00486/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de Joan Angulo Arrese, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern (Tram. 356-00487/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de la interventora general de la Generalitat davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern (Tram. 356-00488/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern (Tram. 356-00489/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença de Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern (Tram. 356-00490/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença d'Eduard Vilà Marhuenda, director de l'Agència Tributària de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre unes afirmacions del senador Santiago Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats comeses presumptament pel Govern (Tram. 356-00491/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del Departament (Tram. 355-00045/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Sessió informativa.

 • 31

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la gestió de les dades fiscals per part del Govern (Tram. 355-00058/11)

  Oriol Junqueras i Vies, Conseller del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

  Sessió informativa.