Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció

Dia:
Dilluns, 13 de febrer de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia