Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció

Dia:
Dilluns, 13 de febrer de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció (Tram. 406-00003/11)

  Elecció del vicepresident

 • 2

  Estat dels treballs de la comissió

 • 3

  Elaboració de calendari de conclusions