Convocatòria

Grup de Treball sobre la Protecció dels Refugiats a Catalunya

Dia:
Dilluns, 13 de febrer de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia