Grup de Treball sobre la Protecció dels Refugiats a Catalunya

Dia:
Dilluns, 13 de febrer de 2017
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució del Grup de Treball

 • 2

  Aprovació de la proposta de treball.

 • 3

  Intervenció de Stop Mare Mortum sobre les causes del desplaçament dels refugiats

 • 4

  Intervenció dels grups parlamentaris

 • 5

  Propostes d'accions des de Catalunya

 • 6

  Precs i preguntes