Agenda parlamentària

Juny de 2012

Divendres, 1

10:00h

Comissió de Cooperació i Solidaritat

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 23/05/2012)

Dilluns, 4

16:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 23/05/2012)

16:30h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 29/05/2012)

Dimarts, 5

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 01/06/2012)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 30/05/2012)

16:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 23/05/2012)

17:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 25/05/2012)

Dimecres, 6

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 7

10:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

14:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió ordinària. En acabar la sessió plenària del matí

Sala 4

(Aparició al web: 01/06/2012)

Dimarts, 12

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 08/06/2012)

16:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 08/06/2012)

Dimecres, 13

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

(Aparició al web: 08/06/2012)

20:45h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària. En acabar la reunió de la tarda de la sessió plenària

Sala de mesa

(Aparició al web: 13/06/2012)

Dijous, 14

10:04h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

(Aparició al web: 13/06/2012)

14:29h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

(Aparició al web: 12/06/2012)

Divendres, 15

11:00h

Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 04/06/2012)

Dimarts, 19

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 15/06/2012)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 15/06/2012)

16:15h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 14/06/2012)

Dimecres, 20

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 14/06/2012)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 13/06/2012)

10:00h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 15/06/2012)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 15/06/2012)

16:00h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 13/06/2012)

16:30h

Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

(Desconvocat/ada: 16/12/2012)

Dijous, 21

09:30h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 14/06/2012)

10:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 14/06/2012)

10:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 15/06/2012)

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 15/06/2012)

16:30h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 18/06/2012)

Divendres, 22

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 22/06/2012)

Dimarts, 26

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 22/06/2012)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 21/06/2012)

16:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 22/06/2012)

Dimecres, 27

15:30h

Ponència: Proposició de llei de publicació de les balances fiscals

Sessió ordinària

Sala 9

(Aparició al web: 25/06/2012)

16:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 20/06/2012)

Dijous, 28

10:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 22/06/2012)

10:00h

Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 25/06/2012)

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 22/06/2012)

16:00h

Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/06/2012)

16:00h

Grup de Treball sobre els Diàlegs Competitius del Departament d'Empresa i Ocupació amb Operadors i Empreses

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 26/06/2012)