Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 20 de juny de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Xavier Arbós i Marín, catedràtic de dret constitucional de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00289/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Manuel Gerpe, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00303/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis Autonòmics i catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00290/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00319/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Joaquín Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00300/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'Àlex Saiz Arnaiz, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00301/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'Ángel Luis Alonso de Antonio, professor titular de dret constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00313/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Pedro L. Yúfera Sales, president del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00315/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Montserrat Guibernau, professora de ciència política al Queen Mary College de la Universitat de Londres, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00306/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Jordi Barrat i Esteve, professor titular de dret constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00288/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Quim Brugué, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00291/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Jaume Magre, director de la Fundació Pi i Sunyer i professor del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00293/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Luis Aguiar de Luque, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Carlos III, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00304/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença de Joan Ramon Resina, professor de la Universitat de Standford, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00307/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Carles Boix, catedràtic de ciència política de la Universitat de Princeton, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00308/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença de Javier Pérez Royo, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 353-00310/09)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.