Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 20 de juny de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Afectats pel Cessament d'Operacions de Spanair davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost per a informar dels perjudicis que ha generat el tancament de Spanair als afectats (Tram. 357-00331/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00186/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00191/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Joan B. Casas, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00210/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Miquel Puig i Raposo, conseller d'Eventiaforum, SL, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00206/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Josep Maria Via i Redons, president del Parc de Salut Mar, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00207/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Joat Henrich, president de l'Associació Catalana de Gestió Pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00215/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Joaquim Triadú i Vila-Abadal, soci del Departament de Dret Públic i Urbanístic de PricewaterhouseCoopers, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00208/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'Anna Maria Birulés i Bertran, presidenta d'Alta Business Serveis, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00203/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 10

  Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 202-00058/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Nomenament de la ponència

  (Text presentat: BOPC, 120, 21)

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre les participacions preferents de les entitats financeres (Tram. 354-00202/09)

  Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Manuel Troyano, director general de Caixa Penedès, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les participacions preferents de les entitats financeres (Tram. 356-00685/09)

  Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'Adolf Todó, president executiu de Catalunya Banc, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les participacions preferents de les entitats financeres (Tram. 356-00686/09)

  Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'Isidre Fainé, president de CaixaBank, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les participacions preferents de les entitats financeres (Tram. 356-00687/09)

  Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, president de Caixa Laietana, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les participacions preferents de les entitats financeres (Tram. 356-00688/09)

  Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Compareixença del degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00186/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença de Salvador Alemany i Mas, president d'Abertis, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00209/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença de Rosa Cullell Muniesa amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 353-00212/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 19

  Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 202-00025/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  .

  (Text presentat: BOPC, 37, 10)