Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 20 de juny de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Enric Ticó i Buixadós, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00327/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Joan Torres, expresident de Ferrocarrils de la Generalitat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00338/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Manuel Megía, director gerent dels serveis de Renfe Mercancías, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00347/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de Renfe amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00341/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença del director de Rodalies Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00349/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Miquel Llevat, director general de Transport i Logística de COMSA-EMTE, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00326/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de l'empresa Comsa Rail Transport amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00353/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Manel Medina, responsable de Distribució Cotxe Acabat de SEAT, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00333/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Marc Grau, director de Logística del Grup Celsa, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00334/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de l'empresa Euro Cargo Rail amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00351/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de l'empresa TCB Railway amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00352/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'Isidre Gavín Valls, director de CIMALSA, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00330/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Joan Amorós, secretari general de Ferrmed, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00346/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació de l'Associació Railgrup amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00354/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Marc A. García López, director tècnic de l'Autoritat del Transport Metropolità, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00339/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00328/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00329/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença d'una representació del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00348/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença d'una representació del Sindicat Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00355/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença de Sixte Cambra Sánchez, president de l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00331/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 21

  Compareixença de Josep Andreu Figueres, president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00332/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 22

  Compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00335/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 23

  Compareixença d'Enoch Albertí, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00336/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 24

  Compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00344/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 25

  Compareixença de Marta Sánchez Borràs, enginyera i directora de projectes del Centre d'Innovació del Transport, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00345/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 26

  Compareixença d'Andrés López Pita, doctor enginyer de camins i catedràtic de Ferrocarrils de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00350/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 27

  Compareixença de Francesc Robusté, catedràtic de transport de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00337/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 28

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00343/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 29

  Compareixença de Ricard Riol, president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00340/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 30

  Compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 353-00342/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.