Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dimecres, 20 de juny de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 3

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de representants del comitè d'empresa del Gran Teatre del Liceu davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la situació actual de la institució (Tram. 357-00258/09)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Joan Francesc Marco Conchillo, director general del Gran Teatre del Liceu, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la situació de la institució i els motius de les mesures adoptades (Tram. 357-00259/09)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Compareixença.