Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 21 de juny de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre l'incendi de Rasquera, el Perelló i Tivenys (Tram. 354-00217/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre les mesures de prevenció d'incendis dutes a terme a la Ribera d'Ebre abans de l'incendi de Rasquera, el Perelló i Benifallet (Tram. 354-00219/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la situació dels bombers voluntaris (Tram. 354-00208/09)

  Joaquim Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les patrulles de veïns organitzades en municipis del Segrià, les Garrigues, el Baix Llobregat, el Baix Camp i el Tarragonès (Tram. 354-00189/09)

  Joaquim Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'increment de morts en accident de trànsit a les carreteres de les demarcacions de Lleida i Girona al gener i al febrer del 2012 (Tram. 354-00190/09)

  Joaquim Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els incendis forestals dels primers mesos del 2012 i les previsions per a la campanya d'estiu (Tram. 354-00191/09)

  Joaquim Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els enfrontaments entre bandes juvenils (Tram. 354-00192/09)

  Joaquim Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el web que permet delatar persones que poden estar implicades en actes delictius o vandàlics (Tram. 354-00196/09)

  Joaquim Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la web de col·laboració ciutadana contra la violència urbana (Tram. 354-00199/09)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'operatiu policial amb motiu de la reunió del Banc Central Europeu a Barcelona (Tram. 354-00201/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la reunió del president del Marroc amb grups salafistes el maig de 2012 i sobre la situació actual de les xarxes salafistes i les actuacions de control i vigilància que hi dedica el Departament (Tram. 354-00216/09)

  Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la mort d'una persona a Maials (Segrià) perseguida pels sometents (Tram. 354-00221/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els incidents esdevinguts a Maials al maig del 2012 (Tram. 354-00222/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la utilització de bales de goma pel Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 356-00187/09)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat Autònom de Policia SAP-UGT davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la utilització de bales de goma pel Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 356-00188/09)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Mossos d'Esquadra - CCOO davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la utilització de bales de goma pel Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 356-00189/09)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del president de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la coordinació en matèria policial amb motiu de la reunió del Banc Central Europeu a Barcelona (Tram. 356-00669/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de l'alcalde de Barcelona davant la Comissió d'Interior perquè valori la coordinació entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat en l'operatiu policial desplegat amb motiu de la reunió del Banc Central Europeu a Barcelona (Tram. 356-00670/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les accions d'aquest servei amb relació a la campanya "No vull pagar" (Tram. 356-00716/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat de bombers de Comissions Obreres davant la Comissió d'Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió d'Investigació sobre l'Incendi Forestal d'Horta de Sant Joan (Tram. 356-00726/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat de bombers de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió d'Investigació sobre l'Incendi Forestal d'Horta de Sant Joan (Tram. 356-00727/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat de bombers de CATAC davant la Comissió d'Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió d'Investigació sobre l'Incendi Forestal d'Horta de Sant Joan (Tram. 356-00728/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la càrrega policial dels Mossos d'Esquadra a Lleida el 6 de juny de 2012 (Tram. 354-00227/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 24

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les tasques de prevenció i extinció de l'incendi de Rasquera, el Perelló, Benifallet i Tivenys, l'actuació de la Generalitat en l'extinció d'aquest incendi i la situació dels bombers voluntaris (Tram. 355-00133/09)

  Comissió d'Interior

  Sessió informativa.