Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 21 de juny de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 3

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del segon institut de Lliçà d'Amunt (Tram. 250-00959/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 58; esmenes: BOPC, 307, 43)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Institut Tarragona (Tram. 250-00963/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 61; esmenes: BOPC, 307, 45)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Institut Escola Ponent, de Tarragona (Tram. 250-00964/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 62; esmenes: BOPC, 307, 45)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Institut Escola L'Arrabassada, de Tarragona (Tram. 250-00965/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 62; esmenes: BOPC, 307, 45)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les obres d'ampliació de l'Escola La Floresta, de Tarragona (Tram. 250-00966/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 63; esmenes: BOPC, 307, 46)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de l'Escola Esparreguera II i del seu projecte educatiu i sobre la construcció del nou institut escola (Tram. 250-00971/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 66; esmenes: BOPC, 307, 47)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les obres d'ampliació de l'Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca i la inclusió del pressupost d'execució en els pressupostos de la Generalitat per al 2013 (Tram. 250-00975/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 70; esmenes: BOPC, 307, 48)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el finançament de la llar d'infants de Serinyà (Pla de l'Estany) (Tram. 250-00980/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 72; esmenes: BOPC, 307, 49)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el finançament de les places de llar d'infants de l'Ajuntament de Porqueres (Tram. 250-00981/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 73; esmenes: BOPC, 307, 50)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la beca de menjador escolar als infants que la reben des del principi del curs 2011-2012 (Tram. 250-01017/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 49; esmenes: BOPC, 315, 38)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Escola Sala i Badrinas, de Terrassa (Tram. 250-01019/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 50; esmenes: BOPC, 315, 38)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Escola Can Montllor, de Terrassa (Tram. 250-01020/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 51; esmenes: BOPC, 315, 39)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Institut Les Aymerigues, de Terrassa (Tram. 250-01021/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 52; esmenes: BOPC, 315, 39)

 • 14

  Proposta de resolució sobre les beques d'escolarització i de menjador per a les escoles bressol i les de menjador per als alumnes d'ensenyaments universals i obligatoris (Tram. 250-01022/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 52; esmenes: BOPC, 315, 39)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Can Montllor, de Terrassa (Tram. 250-01034/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 60; esmenes: BOPC, 315, 42)