Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 22 de juny de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el documental "Què mengem?" (Tram. 323-00051/09)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la graella d'estiu i tardor de Televisió de Catalunya (Tram. 323-00053/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la graella d'estiu i tardor de Catalunya Ràdio (Tram. 323-00056/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a decidir si s'emetien dos reportatges en el programa "Sense ficció" (Tram. 322-00064/09)

   Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la continuïtat de les emissions dels canals de Televisió de Catalunya i la conservació del segon múltiplex (Tram. 322-00065/09)

   Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura internacional de Televisió de Catalunya (Tram. 322-00077/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris de pluralitat ideològica, política i social dels programes dels mitjans de la Corporació (Tram. 322-00066/09)

   Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el manteniment del pluralisme en les entrevistes polítiques (Tram. 322-00068/09)

   Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte programa (Tram. 322-00067/09)

   Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de negociació del contracte programa (Tram. 322-00071/09)

   Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la fase en què es troba el contracte programa (Tram. 322-00076/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la difusió de la V Copa de les Nacions d'handbol femení (Tram. 323-00054/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les retransmissions esportives (Tram. 322-00069/09)

   Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els drets del futbol (Tram. 322-00075/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els ingressos publicitaris previstos per a assolir un tancament pressupostari equilibrat (Tram. 322-00070/09)

   Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els comentaris i les valoracions polítiques que fan alguns presentadors televisius (Tram. 323-00050/09)

   Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat d'unificar les redaccions de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio (Tram. 322-00073/09)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris d'ús del sistema dual (Tram. 323-00052/09)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de negociació dels convenis laborals de les empreses de la Corporació (Tram. 322-00072/09)

   Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'estructura orgànica de la Corporació (Tram. 322-00074/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'acord entre Televisió de Catalunya i la Xarxa Audiovisual Local (Tram. 322-00078/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la modificació de la Llei general audiovisual (Tram. 322-00079/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la celebració de l'Any Sales Calders Tísner (Tram. 323-00055/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui la Memòria del Consell corresponent al 2011 (Tram. 356-00558/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el seu programa de treball (Tram. 356-00699/09)

  Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del director de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el seu programa de treball (Tram. 356-00700/09)

  Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui el pla de viabilitat de la Corporació (Tram. 356-00709/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui el pla de viabilitat de la Corporació (Tram. 356-00710/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui el pla de viabilitat de la Corporació (Tram. 356-00711/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.