Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dijous, 21 de juny de 2012
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1*

  Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre els viatges i l'activitat internacional del síndic i de les persones que l'acompanyen (Tram. 356-00729/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre la seva activitat internacional (Tram. 359-00020/09)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Sessió informativa.

Nota: (*) D'aprovar-se la sol·licitud del punt 1, la presidenta proposarà ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença en la mateixa sessió, conjuntament amb la tramitació 359-00020/09.